top of page
BROKEN - SA COVER 1.jpg
_edited.png

Week 1: Die Gebroke Lewe

1. DIE GEBROKE LEWE

 

"Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie." Jesaja 53:3 (AFR53)

 

Jesus was bekend met hartseer. Hy het pyn en lyding nie net aan die Kruis ervaar nie, maar dwarsdeur Sy lewe – in Sy liggaam en siel (Jesaja 53:12). Jesus is deur Sy eie verwerp. Hulle het Hom uit die sinagoges gejaag en wou Hom doodmaak. Dit was Sy lewe.

 

Die vroeë Kerk het oor die lyding van die Here gepreek, maar toe het die moderne kerk 'n genade- en voorspoedboodskap ingebring, en nou word lyding as 'n vloek gesien. As gevolg van hierdie misleidende leringe, dink Geesvervulde gelowiges dikwels dat wanneer hulle ly, God hulle teister, of dat hulle nie regtig Christene is nie. 

 

 

2. BREEK MET DIE OUD

 

  • Almal van ons het gesondig en het 'n ou natuur. Ons kan slegs in die Hemel ingaan as ons die werk van Jesus aan die Kruis aanvaar en wedergebore word (Romeine 3:23-26).

 

  • Om goeie werke te doen en goeie eienskappe te hê, sal ons nie in die Hemel bring nie. Hoekom? Want die goeie natuur wat ons dink ons het, is steeds Satan se natuur, wat goed en kwaad in het.

 

BID: Hemelse Vader, dankie dat U U eniggebore Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. Help ons om ons ou natuur te kruisig en in die lewe van Christus te wandel. Amen.

 

 

3. GEBROKE

 

Satan ken die krag wat ons in lyding het (2 Timoteus 2:12), en daarom het hy vir die Kerk gesê: “Julle hoef nie te ly nie.” Jesus het Satan en sonde oorwin deur Sy lyding aan die Kruis. Satan kon Hom nie doodmaak nie. Jesus het Sy lewe gewillig afgelê en dit vir ons uitgestort (Johannes 10:18) sonder om Sy mond oop te maak of Homself te verdedig.

 

Jesus is rein en heilig—volmaak in al Sy weë. Hy kon Sy mond oopgemaak het en vingers gewys het na diegene rondom Hom, maar Hy het nie. Wanneer ons as kinders van God vervolg en verwerp word en lyding ervaar, maak ons ons mond oop en probeer onsself verdedig, stry en baklei? Of volg ons die voorbeeld van Jesus en bly ons stil?

 

"Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders — ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie." Jesaja 53:6-7 (AFR53)

 

 

4. #BID4SA

 

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika God se krag deur ons gebrokenheid sal sien.

Gebroke

Jesus het nie toegelaat dat verwerping, lyding en pyn Sy hart verhard nie. In plaas daarvan het Hy gebroke geword en sy lewe vir ons uitgestort. 

 

Kom ons volg Sy voorbeeld en laat God toe om ons gebrokenheid te gebruik om siele in Suid-Afrika te verlos.

 

“Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!" Psalms 51:19 (AFR53)

PRAY4SA ARC
bottom of page