top of page
What Blocks The Blessing_2_edited.png
_edited.png

Wat Blokkeer die seën?

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

God se heerlikheid is Sy beeld—en Hy roep ons om Sy beeld in die nasie te weerspieël. Die enigste hindernis vir ons om Sy beeld uit te straal, is wanneer ons die beeld van hierdie wêreld najaag. Kom ons kies om ‘n voorwerp vir besondere gebruik deur God in Suid-Afrika te wees (2 Timoteus 2:21), deur Sy beeld uit te straal en nie die gemors van die wêreld nie.

 

Daarom: "Gaan van hulle af weg en sonder julle af," sê die Here, "en moenie wat onrein is, aanraak nie. Dan sal Ek julle aanneem...” 2 Korinthiërs 6:17 (AFR83)

Bid Die Woord

Kom bid die Woord van God saam met ons en laat Hom toe om ons harte te deurdrenk met Sy volmaakte lig en waarheid, sodat die gemors binne-in ons openbaar kan word:

 1. Vader God, as ‘n nasie kies ons om onsself te reinig van alle oneer en sondige dinge. Ons bid dat ons voorwerpe tot U eer sal wees—afgesonder en bruikbaar vir enige goeie diens tot U eer. (2 Timoteus 2:21)

 2. Here, ons vernietig elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig is. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. (2 Korinthiërs 10:5)

 3. Here, help ons om in die lig te lewe soos U in die lig is, sodat ons met mekaar gemeenskap kan deel. Dankie dat die bloed van Jesus ons reinig van elke sonde. (1 Johannes 1:7)

 4. Jesus, U is die Lig vir die wêreld. Niemand wat U volg sal in die duisternis wandel nie, maar U gee ons die Lig wat lewe gee. (Johannes 8:12)

 5. Daar staan geskrewe dat U huis ‘n huis van gebed vir al die nasies sal wees. Here, vergewe ons waar ons dit verander het in ‘n rowersnes. (Markus 11:17)

 6. Almagtige Vader, ons verwelkom die skudding in die nasies. Mag dit die nasies laat bewe sodat die skatte van al die nasies sal toevloei en U huis vul met heerlikheid. (Haggai 2:7)

 7. Ons wat die kosbare skat van die Goddelike Lig in ons dra, is swak kleipotte wat maklik breek. Daarom Here, mag ons nasie die krag wat alles oortref, sien en weet dat dit van U is en nie van onsself nie. (2 Korinthiërs 4:7)

 8. Here, help ons om ‘n kerk in volle heerlikheid te wees, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. (Effesiërs 5:27)

 9. Ons onderneem om onsself te reining van alles wat liggaam en gees verontreinig aangesien hierdie beloftes ook vir ons nasie is; en dat ons in gehoorsaamheid aan God volkome toegewyd sal wees aan Hom. (2 Korinthiërs 7:1)

 10. Mag Suid-Afrika ‘n beskeie en vriendelike nasie wees, Here. Rus ons toe om geduldig te wees en mekaar in liefde te verdra, terwyl ons elke poging aanwend om die eenheid wat U Heilige Gees tussen ons gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. (Effesiërs 4:2-3)

 11. Ons bid dat ons nasie die Here ons God sal liefhê met ons hele hart, en met ons hele siel, en met ons hele verstand, en met al ons krag en dat ons ons naaste sal liefhê soos onsself. (Markus 12:30-31)

 12. Here, help ons om ‘n nasie te wees wat nie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. (Effesiërs 5:11)

 13. Ons bid dat Suid-Afrika nie ‘n nasie sal wees wat sleg goed noem en goed sleg nie, wat nie van duisternis lig maak en van lig duisternis nie, of wat bitter soet noem en soet bitter nie. (Jesaja 5:20)

 14. Here, help ons om dieselfde gesindheid teenoor mekaar te hê as wat in Christus Jesus was. (Filippense 2:5)

 15. Here, mag ons nasie bo alle verdenking staan en opreg bly, onbesripelik te midde van korrupsie. Mag ons optree as ligdraers in die wêreld deur die Woord van die lewe uit te dra sodat ons op die dag van Christus se koms rede het om trots te wees, omdat ons nie tevergeefs geswoeg het nie. (Filippense 2:14-16).

 16. Vader, ons gee onsself as lewende en heilige offers wat aanneemlik is vir U. Ons kies om nie gelyk te word aan hierdie wêreld nie, maar dat U ons verander deur die vernuwing van ons denke, sodat ons U wil vir ons nasie kan onderskei en weet wat vir U goed en aanneemlik en volmaak is. (Romeine 12:1-2)

 17. U, Here, beskerm ons van alle kante, U herstel ons nasie se eer en aansien wanneer talle sê daar kom geen hulp nie. (Psalm 3:3&4)

 18. Here, mag ons heilig wees soos U wat ons geroep het—ook heilig in ons lewenswandel. Want daar staan geskrywe dat ons heilig moet wees, want U, Here, is heilig. (1 Petrus 1:15-16)

 19. Vader, U het ons gered en ons geroep om aan U toegewy te wees, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van U besluit en die genade wat U in ewigheid in Christus Jesus aan ons geskenk het. (2 Timoteus 1:9)

 20. Deurgrond ons, o God, deurgrond ons harte en ondersoek ons. Sien ons onrus raak en kyk dat ons nie op die verkeerde pad is nie, maar lei ons op die beproefde pad! (Psalm 139:23-24)

 21. Ons weet dat ons U tempel is, Vader, en dat U Heilige Gees in ons woon. Daarom kies ons om volmaak te wees soos U volmaak is, deur te groei tot geestelike volwassenheid. (1 Korinthiërs 3:16, Matteus 5:48)

 22. Mag ons almal die heerlikheid van die Here weerspieël omdat die sluier van ons gesigte weggeneem is. Dankie, Vader dat ons al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word en dat die heerlikheid wat van ons uitstraal, steeds sal toeneem deur die werking van U Heilige Gees. (2 Korinthiërs 3:18)

Week 1

Week 1

1. Tyd Vir Verandering


Ons lewe in ‘n eeu, soos in die dae van koning Josia, waar goed kwaad genoem word, en kwaad goed genoem word. Dit mag dalk ‘n desperate tyd wees, maar dit is ook ‘n tyd waarin herlewing en God se heerlikheid uitgestort moet word. Josia het ‘n openbaring gehad dat iets verkeerd was en dat dinge moes verander. Die rede waarom dinge verkeerd loop in ons land, is omdat ons nie die patroon verander het nie. God het vir ons die volgende bloudruk gegee vir herlewing op die aarde: verwyder sonde en herstel die huis van God tot ‘n huis van gebed.

 

Wanneer ons nasie in gesag saamstaan om die heerlikheid van God vry te laat, sal die planne van die vyand in ons nasie verhinder en vernietig word. Deur gesamentlike, voortdurende gebed en vas, sal die Here Sy heerlikheid ontsluit en aan ons openbaar.

 

"Hy het persoonlik toegesien dat die altare van die Baäls verwoes word en het die wierookaltare wat bokant die Baälsaltare gestaan het, laat stukkend slaan. Die gewyde pale en die gesnede en gegote beelde het hy stukkend gebreek, fyngemaal en oor die grafte van dié wat vir hulle offerandes gebring het, gestrooi. Die bene van die afgodspriesters het hy op hulle eie altare laat verbrand. So het hy Juda en Jerusalem skoongemaak…" 2 Kronieke 34:4-5 (AFR83)


2. Kry Dit Uit Die Pad

 • Die Heilige Gees se beweging word verhinder in ons lewens en nasie deur die gemors in ons siele en die ideologieë wat deur generasies aan ons oorgedra was en deur ons aanvaar is.

 • Ons moet afreken met die gemors—gedagtepatrone, gewoontes en sondige maniere—wat teen die kennis van God gerig word. Ons moet dit gevange neem en dit onderwerp aan Christus (2 Korinthiërs 10:5) en geen genade aan Satan, die vyand, in ons lewens en nasie toon nie.

BID: Here, ons bely en vra vergifnis vir elke ideologie wat ons bo die kennis van U verhef het en wat die werking van U Heilige Gees belemmer het om in en deur ons te werk. Amen.


3. Wat Blokkeer Die Seën?

Vir herlewing om na Suid-Afrika te kom, moet ons die gewig en grootsheid van God se heerlikheid kan hanteer. Chabod beteken gewig en heerlikheid. God se teenwoordigheid is ‘n gewig. Wanneer die ware, Heilige Gees herlewing in ons nasie plaasvind, sal dit wonderbaarlik wees, maar ook ‘n tyd waartydens dit gevaarlik sal wees om die teenwoordigheid van God binne te gaan met sonde.

 

Slegs die wat rein van hart is, sal God sien; Hy is ‘n heilige God (Matteus 5:8; 1 Petrus 1:16). Voordat ons Sy heerlikheid kan binnegaan, moet ons die gemors in ons lewens navore bring en Hom toelaat om dit te verbrand. Herlewing gaan oor die afrekening met sonde.

 

"Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly." 2 Korinthiërs 4:17 (AFR83)


4. Bid Vir Suid-Afrika 

Sit tyd opsy en dat Suid-Afrika God se heerlikheid sal weerspieël. 

Week 2

Week 2

1. ‘n Reiniging Vir Herlewing

 

Josia het besef dat daar ‘n onrein gees in die land was. Hy het geweet dit was as gevolg van vorige geslagte wat die nasie besoedel het met hulle sondes. Ons nasie word besoedel deur ons—en vorige geslagte—se oortredings, ongehoorsaamheid en verkeerde gesindhede. Suid-Afrika is die ontvanger van wat deur geslagte oorgedra is.

Wetenskaplike navorsing het ontdek dat herinneringe van vorige geslagte in menslike DNS oorgedra word en dat dit weer gekodeer word in die DNS van toekomstige geslagte. Die Here wil hê ons moet met afgodery, rebelsheid, hardkoppigheid, trots, vrees, jaloesie, minderwaardigheid, en onsekerheid afreken. Ons moet dit opgrawe en daarmee afreken omdat dit Sy seën, Sy Gees, en Sy herlewing belemmer.

 

"Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde." 1 Johannes 1:7 (AFR83)

2. Vernietig Dit

 

 • Verlang jy dat Suid-Afrika werklike verandering moet ervaar? Vra die Heilige Gees om jou sondes te openbaar en jou hart te deursoek. (1 Korinthiërs 2:10)

 

 • Kan onbelyde sonde die Heilige Gees verhinder om deur te breek in jou lewe en in ons nasie?

 

BID: Hemelse Vader, deurdrenk my met U lig sodat alle verborge sonde openbaar kan word. Laat U krag volmaak wees in my swakheid soos ek my sonde konfronteer en aan die lig bring. Amen.

3. Wat Blokkeer Die Seën?

God sal altyd openbaar wat in ons harte is wanneer ons Sy aangesig soek. Jesus is die Lig. Hy sal dinge in ons onthul waarvan ons nooit eers geweet het nie. In Sy teenwoordigheid praat Hy met Sy kinders en hanteer die dinge wat Sy seëninge verhinder.

 

Ons kan nie van die Heilige Gees ontvang as ons steeds verbind is aan die gees van hierdie wêreld nie. Sonder Hom kan ons nie onderskei wat van die vyand afkomstig is nie. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees die goddelose gewoontes verwyder, sodat Hy in ons lewens en nasie kan werk. God neem ons deur hierdie moeilike, maar noodsaaklike proses om ons na Sy beeld te vernuwe.

 

Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.” Johannes 8:12 (AFR83)

4. Bid Vir Suid-Afrika 

Sit tyd opsy en dat Suid-Afrika God se heerlikheid sal weerspieël. 

Week 3

Week 3

1. Verlore En Gevind

 

Josia het geweet dat hulle die heerlikheid van God, die huis van gebed, en die plek van aanbidding verloor het omdat hulle nie die land gereinig het nie. Josia het die heerlikheid van God in die huis van God herstel, deur middel van gebed en die verwydering van sonde (2 Konings 22-23). Wanneer daar gebed is en ons verlos is van ons sonde, sal ons begin sien hoe God die altare van aanbidding in Suid-Afrika herstel (Johannes 4:23).

 

Belydenis van sonde en gebed in God se huis is die noodsaaklike bestanddeel om onreg, hopeloosheid, misdaad, en maatskaplike kwessies in ons nasie te hanteer. Die verlore seun moes terugstap na sy vader. Daar is ‘n reis wat ons moet neem. God sal ons lei en vir ons opdragte gee soos ons nader aan Hom beweeg.

 

Toe het Hy die mense geleer en vir hulle gesê: "Staan daar nie geskrywe: 'My huis sal ‘n huis van gebed vir al die nasies wees’ nie? Maar julle het dit ‘n rowersnes gemaak.” Markus 11:17 (AFR83)

 

 

2. Weier Die Gemors

 

 • Is jy gereed om die onreinhede in jou lewe te verwyder? Kan jy insien hoe dit ‘n fondament kan word waarop God ons nasie kan herstel?

 

 • Baie gelowiges hou nie van hoe die woorde, belydenis van sonde, klink nie. Dit is egter ‘n baie kragtige daad van onderdanigheid en oorgawe wat tot die heerlikheid van God lei. Wil jy ook sien dat belydenis van sonde in Suid-Afrika herstel word?

 

BID: Here Jesus, ek weet dat U in beheer is, daarom kies ek om die onstuimigheid in my lewe en ons nasie te verwelkom. Amen.

 

 

3. Wat Blokkeer Die Seën?

Belydenis van sonde is nie altyd ‘n aangename proses nie, maar dit lewer Goddelike resultate. God reinig en maak eers skoon, voordat Hy begin herstel. Ons gaan sien dat ons nasie herstel word, maar alles wat kan wankel, moet eers wankel (Hebreërs 12:27). God sal Sy herstel uitvoer wanneer ons Hom toelaat om die gemors te verwyder.

 

Gebed is ‘n deurpad wat die hemelse snelweg oopmaak. Soos ons bid, sal dit vir ons duidelik word waar ons veranderinge moet aanbring om ons lewens van sonde te reinig. God reinig vir herlewing.

 

"Dan sal Ek al die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal Ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige." Haggai 2:7 (AFR83)

4. Bid Vir Suid-Afrika 

Sit tyd opsy en dat Suid-Afrika God se heerlikheid sal weerspieël. 

Week 4

Week 4

1. Skoon Begin

Volgens die Bybel doen elkeen wat reg is in hulle eie oë (Spreuke 21:2). Baie mense glo God aanvaar ons net soos ons is. Ja, Hy aanvaar ons wel, maar Hy gaan ons nie laat bly soos ons is nie. Hy vereis verandering en belydenis van sonde wanneer ons in Sy teenwoordigheid kom.

 

God se teenwoordigheid strook nie met boosheid nie. Ons kan nie weier om met ons sondige natuur af te reken en dan verwag om steeds Sy heerlikheid te ervaar nie. God gaan nie herlewing bring in ‘n nasie wat depressief en afgetakel is nie. Herlewing is ‘n skoon begin—deur ‘n verbond met God.

 

"Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie." 2 Korinthiërs 4:7 (AFR83)

2. Bepaal Die Standaard

 

 • Slegs God kan die standaard vir reinheid bepaal en sodoende sonde aan ons openbaar. Laat jy Hom toe om die standaarde in jou lewe te bepaal? (Filippense 4:8)

 

 • Ons is “...gereinig deur die water en die Woord...” (Efesiërs 5:26). Is God se Woord ‘n prioriteit in jou lewe?

 

BID: Here, laat ‘n honger en dors na U Woord in ons kom, sodat ons gewas en gereinig kan word deur die water—U Woord. Amen.

 

3. Wat Blokkeer Die Seën?

 

God roep ons tot ‘n plek van afsondering om dit wat onrein is, te verwyder. God neem ons in ‘n tyd van vas, gebed, en ‘n soeke na Hom—om die edeles te skei van die onedeles (Jeremia 15:19). God wil ons verlos van onsself en dinge wat deur geslagte oorgedra is, vir herlewing—vir die Heilige Gees om in ons midde te beweeg.

 

God se heerlikheid is Sy beeld—en Hy roep ons om Sy beeld in die nasie te weerspieël. Die enigste hindernis vir ons om Sy beeld uit te straal, is wanneer ons die beeld van hierdie wêreld najaag. Kom ons kies om ‘n voorwerp vir besondere gebruik deur God in Suid-Afrika te wees (2 Timoteus 2:21), deur Sy beeld uit te straal en nie die gemors van die wêreld nie.

 

Daarom: "Gaan van hulle af weg en sonder julle af," sê die Here, "en moenie wat onrein is, aanraak nie. Dan sal Ek julle aanneem...” 2 Korinthiërs 6:17 (AFR83)

4. Bid Vir Suid-Afrika 

Sit tyd opsy en dat Suid-Afrika God se heerlikheid sal weerspieël. 

PRAY4SA ARC
bottom of page