top of page
Screen Shot 2022-03-30 at 1.59_edited.jpg

#PAY4SA
HOE OM DIE NASIONALE GESONDHEIDSWET TE TEGEN:

 

What do I write?

WAT SKRYF EK?

As jy nie weet hoe om 'n formele brief te skryf om die Nasionale Gesondheidswet teen te staan nie, kan jy die inhoud hieronder kopieer en in die e-posliggaam plak. 

Ek maak hiermee formeel beswaar teen die wysiging soos voorgestel in die Staatskoerant Gepubliseer op 15 Maart 2022 met Goewermentskennisgewing No. 1877–1880.

Die wysigings aan die Regulasies met betrekking tot die toesig en beheer van aanmeldbare mediese toestande. Die wysigings maak inbreuk op my regte in terme van alle of die toepaslike regte(te) van die volgende afdelings van die Grondwet:

1.1 Artikel 9 van die Grondwet – my individuele reg op gelykheid;

1.2 Artikel 10 van die Grondwet – my reg op menswaardigheid, insluitend om te werk;

1.3 Artikel 11 van die Grondwet – my reg op lewe;

1.4 Artikel 12 van die Grondwet – my reg op liggaamlike en sielkundige integriteit, wat die reg op sekuriteit in en beheer oor my liggaam insluit;

1.5 Artikel 14 van die Grondwet – my reg op privaatheid;

1.6 Artikel 22 van die Grondwet – my reg om vrylik my beroep, beroep of beroep te kies;

1.7 Artikel 23 van die Grondwet – my reg op billike arbeidspraktyke; en

1.8 Artikel 29 van die Grondwet – my reg op onderwys deur redelike maatreëls; en

1.9 Artikel 33 van die Grondwet – my reg op regverdige administratiewe optrede.

2. Die Polis self is strydig met Artikel 26 van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, wat die verwerking van persoonlike inligting rakende, onder andere, godsdienstige oortuigings en/of gesondheidsinligting van 'n individu verbied.

PRAY4SA ARC
bottom of page