top of page
_edited.png

Rapela Lentswe

POWER UP.jpg

Lentswe le matla! Ha re emeng tumellanong le Lentsoe la Molimo ka ho rapela litemana tsena tsa Bibele hammoho. Matlafatsa letsatsi ka leng ka ho rapela Lentswe.

 

 1. Modimo, O Moya; ka baka leo, re O rapela ka Moya le ka Nnete. ( Johanne 4:23-24 )

 2. Ntlo ya hao e tla bitswa ntlo ya thapelo ya ditjhaba tsohle. ( Matheu 21:13; Esaia 56:7 )

 3. Ntate Molimo, re thabela tumelo ea rona, ha re ntse re phehella thapelong le ho O leboha ka mehla. ( 1 Bathesalonika 5:16-18 )

 4. Re u leboha, Morena Molimo ea Matla ’Ohle, ea leng teng, ea neng a le teng, ea tlang ho tla, hobane o busa ka matla a maholo. ( Tšenolo 11:17 )

 5. Morena, ha re lumellana ka botlalo, 'me re leta hammoho ka thapelo e tiileng, ho tla etsoa molemong oa rona. ( Matheu 18:19; Liketso 1:14 )

 6. Ntate, re tlatse thabo le khotso re tle re atele tšepong ka matla a Moea oa hao. ( Baroma 15:13 )

 7. Morena, ha re tsebe seo re lokelang ho se rapela, empa Moya wa hao o re thusa mefokolong ya rona ka ho re rapella ka dillo tse ke keng tsa bolelwa. ( Baroma 8:26 )

 8. Morena Jesu, o etsa ka ho fetisisa ho fetisisa ho feta tsohle tseo re li kopang kapa tseo re li nahanang, ho ea ka matla a sebetsang ho rona. ( Baefese 3:20 )

 9. Re tla lula re rapela, ’me re ke ke ra tela. ( Luka 18:1 )

 10. Re lule re falimehile, re hlaphohetsoe kelellong, ’me re falimehile lithapelong tsa rōna. (Bala 1 Petrose 4:7.)

 11. Morena, re ipolela diphoso tsa rona, ditlolo, le dibe tsa rona. Re rapella pholiso le tsosoloso hobane thapelo e tiileng, e tlohang botebong ba pelo ea ba lokileng e fana ka matla a maholohali, a matla mosebetsing oa eona. ( Jakobo 5:16 )

 12. Ntate, re tla ka sebete teroneng ea Hao, re tle re fumane mohau le mohau nakong ea tlhoko. ( Baheberu 4:16 )

 13. Re thabela—esita le mathata a rona, mathata le mahlomola—hobane ha re fokola, re matla ho uena. ( 2 Bakorinthe 12:9-10 )

 14. Nka etsa tsohle ka Kreste ya mphang matla. ( Bafilipi 4:13 )

 15. Morena, O fana ka matla ho ba fokolang. Bao ba o tshepileng ba tla nchafatsa matla a bona, ba nyolohe ka mapheo jwaloka ntsu. Ba tla matha, mme ba ke ke ba kgathala; ba tla tsamaya mme ba ke ke ba kgathala. ( Esaia 40:29-31 )

 16. Ntate ea Maholimong, rea thaba tšepong, 'me re mamella matšoenyehong ha re tsoela pele ka tieo thapelong. ( Baroma 12:12 )

 17. Modimo Ntate, ha o a re nea moya wa tshabo, empa wa matla, le lerato, le kelello e hlaphohileng. ( 2 Timothea 1:7 )

 18. Morena, re apare lihlomo tse felletseng tsa Molimo ho ema re tiile matsatsing ana a khopo. Ka ho Wena, ha re sisinyehe mme re bahlodi. ( Baefese 6:13 )

 19. Morena Jesu, ka ho Wena, re hlotse sera. Ya ka ho rona o fetisa ka boholo ya leng lefatsheng. ( 1 Johanne 4:4 )

 20. Ntate Molimo, ha lithapelo tsa rona li phahama ka pel'a terone ea hau, o lokolla matla a hau holim'a lefatše. ( Tšenolo 8:4-5; Liketso 2:1-3 )

 21. Morena, o Modimo wa lehodimo, mme o busa mebuso yohle ya ditjhaba. Letsohong la Hao ho na le matla le bonatla, ha ho motho ya ka o emang le wena. ( 2 Likronike 20:6 )

 22. Litšiea tsa Leholimo lia thothomela, li koala khalemelo ea Hao. Ka kutloisiso ea Hao, U senya sefefo. Le ka letsoho la Hao, O hlaba noha e balehang. Ke mang ea ka utloisisang lialuma tsa matla a hao? ( Jobo 26:11-14 )

Fumana Matla

Modimo O re biletsa hape Tlung ya Thapelo. Mokhoa o le mong feela oo Afrika Boroa e tla bona ho kenella ha Molimo ho matla a phahametseng tlhaho ke ka thapelo. Le dule le rapela, le eme, mme le se ke la kgaotsa. Ke nako ea ho FUMANA MATLA!


Joale mosi oa libano, hammoho le lithapelo tsa batho ba Molimo, oa nyolohela ho Molimo o tsoa letsohong la lengeloi. Ka mor’a sena, lengeloi la tlatsa sejana sa libano ka mollo o tsoang aletareng ’me la o lahlela lefatšeng. Diaduma tsa duma, lehadima le benya, lefatshe la sisinyeha. Tšenolo 8: 4-5 (CEV)

PRAY4SA ARC
bottom of page