top of page
_edited.png
POWER UP.jpg

Beke ea 1: Ntlo ea Thapelo

1. Ntlo ea Thapelo

 

Ho Mattheu 21:13 , Jesu o ile a kena tempeleng ’me a ba khalemela ka ho theola ntlo ea Molimo sebaka sa khoebo. A re ho bona: “Ntlo ya ka e tla bitswa ntlo ya thapelo.” Kereke e ke ke ea itšetleha ka tsebo ea tlhaho (ea lefatše), mehlala ea khoebo, le boithabiso—re hloka Molimo.

 

Ba bangata ba qalile ka Moea empa ba qetella ba le nameng (Bagalata 3:3). Morena o batla hore re kgutlele ka tlung ya thapelo. Ha re kopaneng re le maAforika Borwa, mme re bokane hammoho ka tlung e tlotlehang ya Modimo.

 

"Le bona ke tla ba tlisa thabeng ea ka e halalelang, ke ba thabise ka tlung ea ka ea thapelo . . . etsoe ntlo ea ka e tla bitsoa ntlo ea thapelo ea lichaba tsohle.” Esaia 56:7 (NKJV) 

2. Ntate ya Mahodimong

 

  • Na Kereke ke sebaka sa (a) sa ho thabela botsoalle le balumeli ba bang, (b) boithabiso ba Bokreste, (c) puo e susumetsang, kapa (d) thapelo?

 

  • Ho bolela eng ho ba ngoana oa Molimo?

 

THAPELO: Ntate, re kopa tšoarelo moo re ileng ra theolela Kereke ea hau mesebetsing ea nama. Re atamela terone ya Hao ka boikokobetso. Thusa Afrika Borwa ho ba lebone la thapelo. Amen

 

3. Fumana Matla

 

Thapelo e ke ke ea e-ba lentsoe le monate feela ho Bakreste. Molimo o batla ho bona moloko o matla o phahama o tlang ho rapela, ho ipiletsa ho eena, le ho mo mamela. O re biletsa ho kena kamanong e tebileng le Eena.

 

Re tseka Afrika Borwa bakeng sa Jesu ha re ntse re ikokobetsa le ho rapela. Ha re kgumameleng Jehova, mme re mmitsang.

 

Leha ho le joalo, nako ea tla, e se e fihlile, eo ka eona barapeli ba ’nete (ba ’nete) ba tla rapela Ntate ka moea le ka ’nete (ka sebele); gonne Rara o batla ba ba ntseng jalo gore e nne baobamedi ba gagwe. Johanne 4:23 (KJV)

 

 

4. Rapella Afrika Borwa

 

Beha nako ka thoko 'me u rapelle hore Molimo a kenelle ka matla a phahametseng tlhaho Afrika Boroa. 

Fumana Matla

Modimo O re biletsa hape Tlung ya Thapelo. Mokhoa o le mong feela oo Afrika Boroa e tla bona ho kenella ha Molimo ho matla a phahametseng tlhaho ke ka thapelo. Le dule le rapela, le eme, mme le se ke la kgaotsa. Ke nako ea ho FUMANA MATLA!


Joale mosi oa libano, hammoho le lithapelo tsa batho ba Molimo, oa nyolohela ho Molimo o tsoa letsohong la lengeloi. Ka mor’a sena, lengeloi la tlatsa sejana sa libano ka mollo o tsoang aletareng ’me la o lahlela lefatšeng. Diaduma tsa duma, lehadima le benya, lefatshe la sisinyeha. Tšenolo 8: 4-5 (CEV)

PRAY4SA ARC
bottom of page