top of page
AGENTS OF CHANGE.jpg

AGENTE VAN VERANDERING

_edited.png

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

Op hierdie oomblik, probeer die vyand op verskeie maniere om ons te laat ingee of te laat moed verloor. Sy doel is om ons stil te maak en ons gesag af te breek. Maar ons moet dit weerstaan. Die vyand sê, “Staan terug!” God sê, “Stoot terug!” Die Bybel leer ons dat God wat in ons is, groter is as die vyand wat in ons nasie is (1 Johannes 4:4).

"Van oos tot wes sal die Naam en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teëstander aanstorm soos ‘n rivier, jaag die Gees van die Here hom op loop." Jesaja 59:19 (AFR83)

Bid Die Woord

Bid en laai hierdie verse af in jou hart sodat jy ’n Hemelse perspektief kan hê:

 1. Vader, ons roep U aan sodat U ons kan antwoord en vir ons groot en onverstaanbare dinge kan wys wat ons nie weet nie. (Jeremia 33:3)

 2. Vader God, stort U Gees uit op alle vlees in ons nasie. Mag ons seuns en ons dogters profeteer, mag ons jongmense gesigte sien en ons oumense drome droom. (Handelinge 2:17)

 3. Deur U, Here, het ons in die geloof vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. Ons verheug ons in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. (Romeine 5:2)

 4. Mag ons as ‘n nasie U altyd eerste stel, Here Jesus. Omdat U altyd by ons is, sal ons nie struikel nie. Daarom is ons bly en juig ons en voel ons veilig by U. (Psalm 16:8-9)

 5. Ons dank U, Vader, dat ons deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid die krag kry om innerlik versterk te word. (Efesiërs 3:16)

 6. Mag ons nasie U magtige teenwoordigheid en U heerlikheid oral ken, Here, net soos die waters die seebodem bedek. (Habakuk 2:14)

 7. Wanneer die vyand ons nasie aanstorm soos ‘n rivier, sal die Gees van die Here die vyand op loop jaag. (Jesaja 59:19)

 8. Here, ons sal nie moed verloor nie, omdat ons glo dat ons U goedheid in ons nasie sal sien. Ons bid dat ons nasie sal leer om op U, Here, te vertrou en goeie moed te hou en op U te wag, want dit is U wat ons versterk. (Psalm 27:13-14)

 9. Here, mag ons nasie kies om aan U beloftes vas te hou en dit in ons harte te hou, sodat dit ons kan weerhou om te sondig teen U. (Psalm 119:11)

 10. Heilige Gees, bemagtig ons nasie om skuiling by die Allerhoogste te vind en die beskerming van die Almagtige te geniet. (Psalm 91:1)

 11. Here, al maak ons baie planne, is dit U besluit wat vasstaan. (Spreuke 19:21)

 12. Dankie, Vader, dat alle geheime in ons nasie openbaar sal word en dat alle geheime aan die lig gebring sal word. (Markus 4:22)

 13. U besluite is magtig en U dade is groot, Here. U sien alles wat die mense in ons land doen. U gee aan elkeen wat hom toekom en U beloon elkeen volgens sy dade. (Jeremia 32:19)

 14. U Woord, God, leer ons om wysheid van U te vra wanneer ons dit kortkom. Deur geloof vra en ontvang ons U wysheid, wat U aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt gee. (Jakobus 1:5)

 15. Here, ons sal oor niks besorg wees nie, maar ons sal in alles ons begeertes vir ons nasie deur gebed en smeking en met danksegging aan U bekendmaak. (Filippense 4:6) 

 16. Ons dank U, God, dat U Woord die lamp is wat vir ons die weg wys en ook die lig is op ons pad. (Psalm 119:105)

 17. Here, mag ons as ‘n nasie volkome op U vertrou en nie op ons eie insigte staatmaak nie. Mag ons U ken in alles wat ons doen, sodat ons die pad sal neem wat U ons wys. (Spreuke 3:5-6)

 18. Dankie, Heilige Gees, dat U ons Voorspraak is, gestuur deur ons Hemelse Vader. Leer ons alle dinge en herinner ons aan alles wat die Here vir ons gesê het. (Johannes 14:26)

 19. Here Jesus, lei ons asseblief met U raad en neem ons aan die einde in ere by U op. (Psalm 73:24)

 20. Ons loof U, Here, dat U ons tot regte insigte gebring het. Mag ons selfs in die nag bewus bly van wat U ons leer.
  (Psalm 16:7)

 21. Vader, onderrig en leer ons as ‘n nasie die pad wat ons moet volg. Gee ons raad, Here en hou U oog oor ons.
  (Psalm 32:8)

 22. Vader, mag ons ook geroep word voor die leiers van ons nasie om soos Daniël buitengewone bekwaamheid, kennis en insig te hê om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. (Daniël 5:12)

Week 1

Week 1

1. TOEGANG TOT DIE HOËR RYK

 

Daar mag duisternis oor die aarde en ons nasie kom, maar te midde daarvan is daar mense wat gekonnekteer is met God se hoër ryk. Hulle is gefokus op God, wat in konstante vrede is. God se karakter is vrede (Galasiërs 5:22) en Hy is die Voorsienigheid wat ons benodig (Daniël 2:28). God is alles wat ons nodig het tydens onsekerheid omdat Hy ons sekerheid is.

 

Die liggaam van Christus moet altyd in die Gees wandel en nie net wanneer beproewings, verdrukkings en vervolging beleef word nie. Ons moenie passief wag vir dinge om te gebeur voordat ons tot God uitroep vir leiding nie. Ons het nou God se visie nodig vir die toekoms van ons nasie. Moses was in voorbereiding vir 40 jaar voordat God hom gestuur het om die Israeliete uit Egipte te lei. God maak ons vooraf voorbereid om proaktief en nie reaktief te wees nie.

"Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God." Romeine 5:2 (AFR83)

 

2. GAAN IN

 

 • Die wat in die krag van God sal wandel, is dié wat hierdie eenvoudige sleutel verstaan: “Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet,” (Psalm 91:1). Bly jy in die geheime plek?

 • Omstandighede in die wêreld word moeiliker en die intensiteit van struikelblokke neem toe. Wanneer ons op God fokus, kry ons toegang tot hemelse plekke in Hom en Hy lei ons. In Sy teenwoordigheid ontvang ons vrede en gesag van God wat tot voordeel van ons nasie sal wees.

BID: Hemelse Vader, leer ons om voortdurend by U skuiling te vind, sodat ons U beskerming kan geniet gedurende hierdie onseker tye. Amen.

3. AGENTE VAN VERANDERING

 

God het ons nie geroep vir ‘n volmaakte wêreld nie. Hy het ons in ‘n chaotiese, sondige wêreld geplaas omdat Hy deur ons Sy karakter en persoonlikheid ten toon wil stel (Galasiërs 5:22-23) en oplossings wil bied vir Suid-Afrika. God kan ons gebruik as ons gewillig is om ons lewens in gebed aan Hom te wei en vir Hom en Sy Koninkryk te lewe. God wil hê ons moet ’n konstante konneksie met hom hê deur gebed, omdat Hy Sy heerlikheid in Suid-Afrika en ons lewens wil openbaar.

"Daar sien ek toe die magtige verskyning van die God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die Here was soos die gedruis van baie waters, en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig." Esegiël 43:2 (AFR83)

4. BID VIR SUID-AFRIKA

 

Sit tyd opsy en bid vir Suid-Afrika om in God se teenwoordigheid te bly.

Week 2

Week 2

1. VEILIGE KONNEKSIE

 

Satan wil ons denke vestig op al die probleme en struikelblokke van ons nasie, maar in plaas daarvan, moet ons kies om oor God se Woord te peins (Psalm 1:1-3). Hy probeer ons uit die skuiling van die Allerhoogste lok deur middel van hierdie afleidings (Psalm 91:1). Ons moet wegbly van die praktyke van die vleeslike natuur (Galasiërs 5:19-21) en gekoppel bly aan die heerlikheid van God se ryk. Die Bybel leer ons dat die Gees ons lewend maak, terwyl die vlees ons vernietig (Johannes 6:63).

 

God wil hê ons moet dieselfde gesindheid as Christus hê (Filippense 2:5) sodat ons leer om voortdurend in Hom te bly en Hy in ons, wanneer ons druk, storms en teespoed beleef.

 

"Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig." Psalm 16:8-9 (AFR83)

 

 

2. EKSTERNE STEURING

 

 • As die vyand jou nie in jou gedagtes of emosies kan aanval nie, sal Hy deur eksterne faktore werk. Maar hoe meer jy kies om in God se teenwoordigheid te bly, hoe veiliger sal jy wees.

 

 • Wanneer jy groot probleme ervaar, sal jy die krag wat jy benodig, in Sy teenwoordigheid vind. Kies jy om voordurend in Hom skuiling en rus te vind, ongeag wat jy in ons nasie sien gebeur?

 

BID: Here, ons dank U vir die toegang tot U teenwoordigheid wat U ons gee. Dankie vir die vrede en beskerming wat U ons gee wanneer ons by U skuil. Amen.

 

 

3. AGENTE VAN VERANDERING

 

Toe die volk van Israel vrygelaat is uit Egipte, het hulle dilemma na dilemma en krisis op krisis beleef. Te midde van dit alles, het hulle sekuriteit gehad in God se heerlikheid en Sy teenwoordigheid. Sy Gees het saam met hulle gegaan.

 

Ons moet diegene wees wat oor ons nasie waak en bid. As ons met God se Gees gevul wil wees, moet ons nie die duiwel toegang tot ons harte of liggame gee nie. Deur gebed en vas laat ons God toe om ons innerlike mens te versterk en in daardie plek te kom waar ons vertroosting vind in Sy heerlikheid en Sy teenwoordigheid—en niks anders nie.

 

"Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word..." Efesiërs 3:16 (AFR83)

 

4. BID VIR SUID-AFRIKA

 

Sit tyd opsy en bid vir Suid-Afrika om in God se teenwoordigheid te bly

Week 3

Week 3

1. VEILIGE KONNEKSIE

 

God wil die hemele oor ons nasie oopmaak in hierdie tye. Die Heilige Gees wil neerdaal, maar ons moet Hom toegang gee. Die sleutel is in die skuilplek. Wanneer die vyand ons intimideer, moet ons kies om te skuil by die Allerhoogste. Dit is daar waar God vir ons die sleutels en die vrymoedigheid gee om moeilike situasies aan te durf.

Ons moet optree vanuit ‘n gesagsposisie in Hom; en wat in die Hemel is, vrylaat in die aarde. In die skuilplek laai Hy Sy karakter in ons af. Dan sal mense die Gees van God in ons sien—Sy ingesteldheid, oplossings en strategieë vir ons nasie.

 

"Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word.” Habakuk 2:14 (AFR83)

 

 

2. PERSOONLIKE BRON

 

 • Die apostels het kragtig gebid, selfs toe die duisternis teen hulle gekom het. Hulle het ywerig, vurig en vreesloos gebid. Hulle het in God se teenwoordigheid gekom, wat God se mag en gesag vrygestel het en toe het die Heilige Gees neergedaal (Handelinge 1:14). Hoe kan jy meer vurig bid?

 

 • God wil hê dat ons innerlike mens met Sy tasbare teenwoordigheid gevul moet wees. Die sleutel is om daagliks in Sy teenwordigheid te skuil. Wanneer jy met God praat, moenie toelaat dat die konneksie versteur word nie. Skakel byvoorbeeld jou foon af wanneer jy bid; vind ‘n plek waar jy alleen met God kan wees.

BID: Heilige Gees, gee ons harte wat prioriteit gee aan die skuilplek met U, sodat ons daagliks ononderbroke gemeenskap met U kan geniet. Amen.

 

3. AGENTE VAN VERANDERING

 

Dawid skryf in Psalm 63:6-7: “As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek: U is vir my ‘n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels.” Die geheim van Dawid se verbintenis met God was in die skuilplek van sy slaapkamer. Hy het daagliks God se aangesig gesoek, en in daardie plek het God die beskerming en die skuiling van Sy vlerke gebring.

 

Die oorkoepelende teenwoordigheid van God stel Sy guns vry. Hy bedek ons met Sy vlerke, wat Sy Woord, Sy Heilige Gees en Sy krag is en ons word verweef met Hom. Skuiling by die Allerhoogste, onder die vlerke van die Here (Psalm 91:4), moet ‘n leefstyl wees. Wanneer ons in die heerlikheid van God bly, sal ons ‘n deur van hoop vir ons nasie word.

 

"Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie." Psalm 24:3-4 (AFR83)

 

4. BID VIR SUID-AFRIKA

 

Sit tyd opsy en bid vir Suid-Afrika om in God se teenwoordigheid te bly.

Week 4

Week 4

1. BO-NATUURLIKE OPLOSSINGS

 

Job het toegang gehad tot geheime en die verborge kennis van God. Oral waar hy gegaan het, was hy ‘n oplossing vir probleme (Job 29:2-17). Wanneer jy in die vlees is, is daar paniek, vrees, angs, spanning en bekommernis. Jy laai af vanuit die Hemel wanneer jy jou fokus na God verskuif, die Alles-is-moontlike Een—’n bo-natuurlike oplossing.

Op hierdie oomblik, probeer die vyand op verskeie maniere om ons te laat ingee of te laat moed verloor. Sy doel is om ons stil te maak en ons gesag af te breek. Maar ons moet dit weerstaan. Die vyand sê, “Staan terug!” God sê, “Stoot terug!” Die Bybel leer ons dat God wat in ons is, groter is as die vyand wat in ons nasie is (1 Johannes 4:4).

"Van oos tot wes sal die Naam en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teëstander aanstorm soos ‘n rivier, jaag die Gees van die Here hom op loop." Jesaja 59:19 (AFR83)

 

 

2. VRYE TOEGANG

 

 • “Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie” Jeremia 33:3 (AFR83).

 • Het jy die Here aangeroep en Hom gevra om vir jou Sy wysheid, insig, raad, mag en kennis te gee? (Jesaja 11:2)

BID: Hemelse Vader, ons dank U vir U wysheid, insig, raad, mag en kennis. Ons ontvang dit nou deur geloof, in Jesus Naam. Amen.

 

 

3. AGENTE VAN VERANDERING

 

Om God te volg en gehoorsaam te wees aan Sy Gees, vereis groot geloofstappe omdat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof (Hebreërs 11:6). Sommige mense wag nie lank genoeg in die teenwoordigheid van God nie. Hulle raak gefrustreerd omdat hulle nie die geduld het om die plek binne te gaan, waar hul in God rus nie (Psalm 62:1-2).

 

Wanneer ons die skuilplek van die Allerhoogste binnegaan, maar nie werklik met Hom in verbinding tree nie, mag ons slegs gedeeltelik vanuit die Hemel ontvang, of selfs glad nie. Ons moet leer om geduldig op die Here te wag, in vas en gebed, om bonatuurlike oplossings by God vir ons nasie af te laai.

 

"O, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie...Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die Here!" Psalm 27:13-14 (AFR83)

 

4. BID VIR SUID-AFRIKA

 

Sit tyd opsy en bid vir Suid-Afrika om in God se teenwoordigheid te bly.

Week 5

Week 5

1. DIE KONINKRYK NETWERK

 

God se heerlikheid en teenwoordigheid gaan nie in ‘n fisiese tempel of gebou kom nie, maar deur die liggaam van Sy Kerk. Hy sal ons verbind met eengesinde gelowiges. Die Laaste-Dag-Kerk begryp dat hulle aan Hom verbind moet wees, in plaas van aan hulle gevoelens en emosies. Wanneer ons ons losmaak van die stemme (emosies, mense se opinies) wat ons wil verwar en intimideer, sal ons die stem van God hoor. Dan sal Sy heerlikheid afgelaai word in ons innerlike mens en aan ons gee wat ons benodig.

 

"Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere." Psalm 133:1-2 (AFR83)

 

 

2. AFLAAI UIT DIE HEMEL

 

 • God wil Sy Gees oor ons uitstort en vir ons antwoorde aflaai om verandering in ons nasie te bring. Onthou dat Sy weë hoër is as ons weë (Jesaja 55:8-9) en Hy is altyd daar om ons ‘n hoopvolle toekoms te gee en ons nie skade te berokken nie (Jeremia 29:11). Hoe berei jy voor om by God af te laai?

 

 • Vind gemoedsrus in God se belofte dat Hy alles ten goede laat meewerk; selfs dit wat die vyand vir skade bedoel het (Romeine 8:28). Wanneer jy saam met God werk, sal jy dit persoonlik en in jou land beleef.

BID: Here, ons kies om in eenheid met U saam te werk en in eenheid met die Kerk. Salf ons om aan U verbind te bly en bo-natuurlike oplossings vir ons nasie te ontvang wat vanuit die Hemel afgelaai word. Amen.

 

 

3. AGENTE VAN VERANDERING

 

Jesus is die rykdom van die Hemel. Dit is nie fisiese rykdom nie, maar dit is Sy Woord, Sy gedagtes en karakter. Wanneer die vyand teen ons probeer kom, staan die rykdom van die Hemel teen hom op (Filippense 4:19). Hoe meer ons God se Woord bid, hoe meer van God se krag sal in ons afgelaai word, wat ons sal help om verandering in ons nasie te bring (Johannes 17:17).

Ons oortuiging is ‘n magtige krag. Dit gaan nie net oor wat ons sê nie, want as ons die Woord van God aanhaal, maar ons glo dit nie, dra dit geen krag in ons lewens nie. Dit gaan nie daaroor dat ons die Bybel moet ronddra oral waar ons gaan nie (2 Korinthiërs 3:6)—maar om die Bybel te word deur oor God se Woord te peins, dit ‘n werklikheid te maak en agente van gebed en verandering in ons nasie te wees. Aan U beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.

"Aan U kom die lof toe, Here, leer my U voorskrifte. Al U bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens U verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Ek verlustig my in U voorskrifte, U woord vergeet ek nie." Psalm 119:11-16 (AFR83)

 

4. BID VIR SUID-AFRIKA

Sit tyd opsy en bid vir Suid-Afrika om in God se teenwoordigheid te bly.

PRAY4SA ARC
bottom of page