top of page
fist_edited.png
_edited.png

Verbreek die Vyand se Planne

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

Die Bybel sê ons veg teen onsigbare magte wat werk in onsigbare dimensies. Wanneer ons wegbreek van verkeerde optredes, verloor hierdie magte hulle krag en hul planne word verbreek. Sondebelydenis bring herlewing. Kom ons keer terug na God! Dan sal ons sien hoe die Gees van God beweeg in ons land en in die wêreld.

"En my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees." 2 Kronieke 7:14 (AFR53)

Bid Die Woord

‘n Biddende nasie word beskerm teen die werke van duisternis. Kom ons verbreek die planne van die vyand oor Suid-Afrika. Hier is Bybelverse om te bid.

 1. U Woord belowe dat as ons doen wat U sê, U ons teëstanders eiehandig sal verslaan. Here, ons kies om na U te luister en in U weë te wandel. (Psalm 81:14-15)

 2. Here, ons vrees geen rampe nie, want U is met ons. (Sefanja 3:15)

 3. Jesus, in U hande is ons veilig, U berei vir ons ‘n feesmaal terwyl ons vyande moet toekyk. (Psalm 23:5)

 4. Ons beklee ons met die wapenrusting van God. Ons sal biddend en vreesloos bly staan teen die vyand se
  planne. Ons sal aanhou bid totdat die vyand se planne verbreek is oor ons land. (Efesiërs 6:11-18)

 5. Ons erken die stryd is nie teen mense nie, maar teen geestelike magte. Leer ons hoe om U geestelike wapens
  te gebruik om die vestings oor Suid-Afrika te vernietig. (2 Korintiërs 10:4)

 6. Here, U Woord belowe ons dat U ons vyande sal verslaan en dat hulle sal wegvlug. (Deuteronomium 28:7)

 7. Here, ons kies om die versoekings van die duiwel te weerstaan en eerder te staan op U beloftes dat U vir ons
  ‘n uitkoms gee. (1 Korintiërs 10:13)

 8. Here, ons is bereid om in die bres te tree vir Suid-Afrika om ons land te beskerm. (Esegiël 22:30)

 9. Ons onderwerp ons aan U en staan die duiwel en sy planne teë. (Jakobus 4:7)

 10. Die vyand loop rond soos ‘n brullende leeu opsoek na prooi om te verslind. Ons weet egter dat wanneer ons
  sterk staan in geloof, U ons beskerm teen sy bose planne. (1 Petrus 5:8-9)

 11. Here, geen wapen kan suksesvol teen ons gesmee word nie, want dit is deel van ons erfporsie as gelowiges.
  (Jesaja 54:17)

 12. Jesus, ons toon berou, ons bekeer en draai weg van ons verkeerde lewenswyses, sodat U ons land sal genees.
  (2 Kronieke 7:14)

 13. Here, help Suid-Afrika om in gehoorsaamheid U te dien sodat U ons kan seën. (Romeine 6:16)

 14. Here, dankie dat U die vyand oorwin het en dat sy bose planne teen Suid-Afrika nie sal slaag nie. (Psalm 21:12-13)

 15. Here, leer Suid-Afrika U weë en lei ons weg van die vyand af. (Psalm 27:11)

 16. Vader, dankie dat die oorwinning vir Suid-Afrika in Jesus Christus is. Dit is nie deur ons krag of geweld nie,
  maar deur U Gees wat die vyand verslaan het. (1 Korintiërs 15:57; Sagaria 4:6)

 17. Here, U het ons die mag gegee om op slange, skerpioene en al die magte van die vyand te trap. (Lukas 10:19)

 18. Die vyand wil Suid-Afrika vernietig, maar Jesus, U het gekom om vir Suid-Afrika oorvloedige lewe te gee.
  (John 10:10)

 19. Dankie Jesus dat Suid-Afrika die planne van die vyand oorkom deur U Bloed, die Bloed van die Lam.
  (Openbaring 12:11)

 20. Ons vrees nie die vyand se planne nie, want U Woord sê U veg namens ons. (Deuteronomium 3:22)

 21. As U vir ons is, kan niks teen ons wees nie. (Romeine 8:31)

 22. Vader, U is ons skuiling, ons bergvesting en ons toevlug. Dankie dat Suid-Afrika op U kan vertrou om ons te beskerm. (Psalm 91:1-4)

Week 1

Week 1

1. Verbreek die Vloek

God het ons na Sy beeld geskep. Toe Adam en Eva gesondig het, het die dood gevolg; hulle het ‘n sondige natuur ontwikkel. Die mensdom het vatbaar geword vir ongehoorsaamheid. Hoe meer ons ongehoorsaam is teenoor God, hoe groter maak ons die deur vir verwoesting in die wêreld oop. Satan soek ‘n vervloekte, verwoeste wêreld.

Jesus het aan die Kruis gesterf om ons Sy natuur te gee. Hy het die vloeke van die ou, sondige natuur verbreek. Hy het ons ‘n nuwe natuur, vry van Satan en sy vernietigende planne, gegee. Wanneer ons Christus se natuur aanneem—daardie gehoorsaamheid aan die Vader—triomfeer ons oor die planne van die vyand. Dan sal Suid-Afrika en die wêreld om ons geseënd wees.

"Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus." Romeine 5:17 (AFR53)

2. Gehoorsaam God

 • Die natuurlike mens het ‘n sondige natuur geërf. Ons ontvang Jesus se natuur deur die Kruis. Wandel jy in Sy natuur?

 

 • God seën gehoorsaamheid. Wanneer ons Hom gehoorsaam, beskerm Hy ons teen die vyand se listige planne. Maak ‘n lysie van areas in jou lewe waar jy meer gehoorsaam kan wees. Lees die Bybel daagliks om jou te help.

 

BID: Dankie Jesus dat U aan die Kruis gesterf het om ons ‘n nuwe natuur en erfenis te gee. Here, help ons om U te gehoorsaam sodat Suid-Afrika U seëninge kan ervaar. Amen

3. Verbreek die Vyand se Planne

Die Bybel sê ons veg teen onsigbare magte wat werk in onsigbare dimensies. Wanneer ons wegbreek van verkeerde optredes, verloor hierdie magte hulle krag en hul planne word verbreek. Sondebelydenis bring herlewing. Kom ons keer terug na God! Dan sal ons sien hoe die Gees van God beweeg in ons land en in die wêreld.

"En my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees." 2 Kronieke 7:14 (AFR53)

4 . Bid vir Suid-Afrika

 

Stel tyd opsy en bid dat die vyand se planne verbreek word in Suid-Afrika.

Week 2

Week 2

1. God se Weermag

God roep ons om magtige soldate in Sy weermag te wees. Hy rus ons toe met Sy Woord sodat ons die vyand kan oorwin. Hy wil nie hê ons moet onkundig wees oor die duiwel se listige planne nie. God sê, “My mense gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis.” (Hosea 4:6)

Satan wil nie hê ons moet die kennis van die Seun van God hê nie, (Efesiërs 4:13; Kolossense 1:9-10) want dit sal sy planne teen die nasies openbaar. Wanneer ons aksies in lyn is met die Woord van God, word die vyand se planne verbreek. Ons bly vas staan ten spyte van wat ons rondom ons sien, want ons ken God se Woord.

"Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel." Efesiërs 6:11 (AFR53)

2. Plan van Aksie

 • Ons ondervind geestelike, emosionele, verstandelike en finansiële aanslae van ‘n onsigbare vyand. Wat kan ons doen tydens so ‘n aanslag? Gaan Suid-Afrika die aanval aanvaar of KEN ons vir God?

 • Rus jouself toe met die Woord van God. Vorm die gewoonte om Bybelverse te memoriseer wat jy daagliks oor jouself en Suid-Afrika kan bid.

BID: Here dankie dat geen wapen gevorm teen Suid-Afrika sal slaag nie. Rus die mense in Suid-Afrika toe met U Woord en U Gees. Amen

3. Verbreek die Vyand se Planne

Baie mense fokus op uiterlike probleme wat hulle kan sien, maar die Bybel sê ons veg teen die onsigbare. Die enigste manier om die duiwel se geheime strategieë uit te oorlê is om dit deur te bid in jou binnekamer. In gebed verbreek ons die planne van die vyand in ons lewens, oor ons families, ons stede en ons land.

"Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug." Efesiërs 6:12 (AFR53)

4 . Bid vir Suid-Afrika

 

Stel tyd opsy en bid dat die vyand se planne verbreek word in Suid-Afrika.

Week 3

Week 3

1. Die Vyand is Verslaan

Jesus Christus het gekom om die gevangenes vry te maak. Tog, word ons gebombardeer met situasies en omstandighede wat ons onder beleg plaas. Jesus het bonatuurlike oorwinning vir Sy Kerk beplan, nie nederlae nie. Hy het die duiwel oorwin en het Goddelike mag en outoriteit aan ons oorgedra.

Wanneer ons in Christus se vryheid stap, (vry van slawerny van sonde) sal ons outoriteit hê oor al die bose magte; niks sal ons skade aanrig nie. (Lukas 10:19) Die Here wil hê Suid-Afrika moet lewe in daardie oorwinning.

"Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê." Johannes 10:10 (AFR53)

2. Slegs Gemagtigde Toegang

 • Satan soek vir krake waardeur hy outoriteit en jurisdiksie oor ons kan hê. Hy wil ons daarvan weerhou om in oorwinning met God te stap. Krake ontwikkel wanneer ons dinge op ons eie manier doen (sonde) en nie in Christus se vryheid loop nie.

 • Kan jy die krake in jou lewe identifiseer en in Suid-Afrika? Hoe herstel ons hierdie krake?

 

BID: Here, vergewe ons dat ons ons die vyand toegang gegee het deur ons handelswyses. Help ons as ‘n nasie om weg te draai van sonde en terug te keer na U toe. Amen

3. Verbreek die Vyand se Planne

Die vyand se planne oortref kulturele, rasse, sosiale en sosio-ekonomiese hindernisse. Dit is ’n ondergrondse, geheime strategie. Die duiwel wil Suid-Afrika vernietig, maar dit is nie God se plan nie. Dit is hoekom ons bid. God hoor ons gebede en Hy sal die vyand se planne verbreek, sodat ons land geestelike oorwinning mag ondervind.

"Nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het." Kolossense 2:15 (AFR53)

 

4 . Bid vir Suid-Afrika

 

Stel tyd opsy en bid dat die vyand se planne verbreek word in Suid-Afrika.

Week 4

Week 4

1. Erf-Krag

God wil Suid-Afrika seën. Geseënd beteken om gelukkig, bevoordeel en voorspoedig te lewe. Dit het niks met sosio-ekonomiese status, geslag of kultuur te doen nie—dit is ‘n geestelike erfenis vanaf God.

Wanneer ons Jesus aanneem, nederig ons sondes belei en aanhoudend ons Vader gehoorsaam, sal Hy die vensters van die hemele vir ons oopmaak. Dieselfde geld vir ons land. Suid-Afrika sal voorspoedig wees wanneer ons in ons geestelike erfenis in Christus Jesus lewe.

"Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan." 3 Johannes 2 (AFR53)

2. Verbreek die Planne

 • Die duiwel wil ons beroof van God se seëninge. Hy gebruik ons uniekheid om misverstande en skeiding tussen mense te bring. Wat moet ons opgee om te verhoed dat die vyand ons land plunder?

 • Herken ons die duiwel se taktiek? Hoe kan ons die vyand se planne teen ons families, stede, en land verbreek?

 

BID: Here, dankie vir die erfenis wat U vir ons gegee het. Help Suid-Afrika om in belydenis te wandel en U ywerig te gehoorsaam sodat ons ‘n geseënde land sal wees. Amen

3. Verbreek die Vyand se Planne

 

God wil nasies verander, nie net Suid-Afrika nie, maar nasies. Die Heilige Gees is gretig om ons te gebruik; Hy wil deur ons bid. Gee ons Hom die tyd? As ons bereidwillig is, sal ons die heerlikheid van God aanskou. Kom ons soek gretig God se aangesig en bid sonder ophou. (1 Tessalonisense 5:17)

"En Ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar Ek het niemand gevind nie." Esegiël 22:30 (AFR53)

4 . Bid vir Suid-Afrika

 

Stel tyd opsy en bid dat die vyand se planne verbreek word in Suid-Afrika.

PRAY4SA ARC
bottom of page