top of page
come up higher 2_edited_edited.jpg
_edited.png

Kom Hoër Op

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

Suid-Afrika is vasgevang in ‘n donker uur met baie mense wat deur swaarkry en lyding gaan. Ons sal bo die storms uitstyg, wanneer ons kies om nie te vrees nie en ons geloof in God plaas.

“...Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere - hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.” Jesaja 43:1-2 (AFR53)

Bid Die Woord

God se Woord is ver bo Suid-Afrika se omstandighede. Dit is waarom dit so kragtig is wanneer ons die Woord bid. Bid die volgende verse om ons te help om Koninkryksgefokus te wees.

 1. Here, ons kom nader tot U. Ons is lief vir U, want U het ons eerste liefgehad. (Jakobus 4:8; 1 Johannes 4:19)

 2. Here, vernuwe ons denke met Koninkryksgedagtes, sodat ons nie gelyk word aan hierdie sondige wêreld nie. (Romeine 12:2)

 3. Ons rig ons gedagtes op dinge van God en nie die dinge van die aarde nie; op die dinge daarbo, wat God wil hê en nie wat mense wil hê nie. (Kolossense 3:2; Matteus 16:23)

 4. Ons is nie lief vir die dinge van hierdie sondige wêreld nie. (1 Johannes 2:15)

 5. Ons is van bo gebore. Ons wandel deur die Gees en vervul nie die begeertes van die vlees nie. (Johannes 3:3, 5; Galasiërs 5:16)

 6. Ons is in volmaakte vrede wanneer ons gedagtes op U gerig is. Ons het ware Lewe en Vrede wanneer die Gees ons denke oorheers. (Jesaja 26:3; Romeine 8:6-8)

 7. Ons is nie bevrees nie, want U het ons verlos. U het ons by die naam geroep en ons behoort aan U. Al gaan ons deur die waters, die riviere, of die vuur, U is met ons. (Jesaja 43:1-2)

 8. Ons is nie meer die middelpunt van ons eie lewens nie, maar ons identifiseer ten volle met Jesus. Ons is met Christus gekruisig. Die lewe wat ons leef, behoort nie langer aan ons nie, maar aan Christus wat in ons woon. (Galasiërs 2:20)

 9. Jesus, ons oë is op U gevestig—U het die kruis verduur en sit aan die regterkant van die troon van God. (Hebreërs 12:2)

 10. U het van bo gekom. U is ver bo almal. (Johannes 3:31)

 11. Jesus, U is die Brood uit die hemel. Ons werk nie vir voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat ewige lewe gee. (Johannes 6:27)

 12. Dankie, Here dat U alle dinge vir ons byvoeg wanneer ons U Koninkryk en geregtigheid eerste soek. (Matteus 6:33)

 13. U het ons verlos en na U toe oorgebring, sodat ons nie langer onder die heerskappy van die duisternis is nie. U het ons oorgebring na die Koninkryk van U Seun. (Kolossense 1:13)

 14. Ons burgerskap is in die hemel; ons is U ambassadeurs van Christus. (Filippense 3:20; 2 Korinthiërs 5:20)

 15. Ons is saam met Jesus ‘n plek in die Hemel gegee. (Efesiërs 2:6)

 16. Ons is die kop en nie die stert nie. Ons is bo en nie onder nie en ons sal nie afwyk nie. (Deuteronómium 28:13-14)

 17. Ons is geseën in Christus met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is; ons is in Christus uitverkies nog voor die wêreld geskep is. (Efesiërs 1:3-4)

 18. Dit wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie; en dit wat nog nie eens in die hart van die mens opgekom het nie, is dit wat U voorberei het vir die wat U liefhet. (1 Korinthiërs 2:9)

 19. Vader, soos die hemel hoër is as die aarde, so is U weë hoër as ons weë en U gedagtes hoër as ons gedagtes. Suid-Afrika is Koninkryksgefokus en nie aardsgebonde nie. (Jesaja 55: 8-9)

 20. Ons erken dat Suid-Afrika nie op eie mag en krag kan staatmaak nie, maar slegs op U Gees. (Sagaria 4:6)

 21. Here, U is die Skepper van die hele aarde. U is oneindig. U word nie moeg of afgemat nie. Ons vertrou op U vir nuwe krag. (Jesaja 40:28-31)

 22. Here, laat leiers van Suid-Afrika U aangesig soek vir U krag en oneindige wysheid. (Psalm 147:5)

Week 1

Week 1

1. Gebore Van Bo

Die Vader begeer dat ons bo, saam met Hom in sy Koninkryk moet wees. Hy het sy enigste Seun gestuur om ons met Hom te versoen. Jesus het, deur die kruis, vir ons die weg gebaan om met die Vader te kommunikeer.

Jesus het gesê dat ons slegs God se Koninkryk sal binnegaan as ons van bo gebore is. (Johannes 3:3,5 - NLV) Wanneer ons van bo gebore is, wandel ons nie meer in die weë van die wêreld nie, maar in God se weë. (Galasiërs 5:16) Stel jou voor hoe kragtig dit sou wees as Suid-Afrika gehoorsaam is aan die Woord van God?

"...en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die GEBOOIE van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen..." Deuteronómium 28:13 (AFR53)

2. Die Dinge Van Bo

 • Is jy van bo gebore? 1. Kommunikeer jy elke dag met die Vader? 2. Het jy die weë van die wêreld afgelê? 3. Gehoorsaam jy God se Woord?

 • Hoe kan jy die Goeie Nuus—dat Jesus die pad na die Vader oopgemaak het deur die Kruis—bekendmaak aan Suid-Afrika?

BID: Here, gee aan ons die begeerte om daagliks tyd saam met U in U Woord en gebed te spandeer. Help Suid-Afrika om in U weë te wandel. Amen.

3. Kom Hoër Op

Ons moet gefokus wees op die dinge van bo. Die Bybel sê ons gedagtes moet vernuwe word. Wanneer ons tyd met die Vader spandeer, kan ons nie bid met gedagtes wat op die dinge van die wêreld gerig is nie. Hoe meer ons oor Jesus praat en oor Sy goedheid getuig, hoe meer word ons gedagtes vernuwe. Wanneer ons dan met Hom praat in ons binnekamer, is ons gedagtes en harte gereed om van Hom te ontvang.

God se karakter is om gebed te verhoor. Hy begeer dat ons met Hom moet praat, sodat Hy met ons kan kommunikeer. God verwag dat Suid-Afrika op Sy Koninkryk fokus, sodat Hy ons gebede kan verhoor.

"En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is." Romeine 12:2 (AFR53)

4. Bid Vir Suid-Afrika

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika Koninkryksgefokus sal wees.

Week 2

Week 2

1. Bo Die Storm

In Johannes 6 was die dissipels in ‘n skuit toe ‘n storm opgekom het. Jesus het op die water na hulle geloop. Toe sê hy, “Dit is Ek; moenie bang wees nie.” Ons is gevul met die Gees van God en Sy krag leef in ons, wanneer ons van bo gebore is. Dan sal ons nie meer die storms vrees nie, want ons weet ons behoort aan God en dat Hy ons beskerm.

Suid-Afrika is vasgevang in ‘n donker uur met baie mense wat deur swaarkry en lyding gaan. Ons sal bo die storms uitstyg, wanneer ons kies om nie te vrees nie en ons geloof in God plaas.

“...Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere - hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.” Jesaja 43:1-2 (AFR53)

2. Uiterste Geloof

 • Reageer jy uit vrees, of plaas jy jou geloof in God, wanneer die storms van die lewe kom?

 • Hoe kan Suid-Afrika bo die huidige omstandighede uitstyg?

BID: Here, help Suid-Afrika om op U Koninkryk te fokus, sodat ons nasie aan U Woord en weë onderwerp kan wees. Amen.

3. Kom Hoër Op

God roep ons tot hoër hoogtes—in die Gees—sodat Hy met ons kan praat. Hy begeer dat ons nie meer op die dinge van die wêreld fokus nie (die wêreld se weë en raad). Wanneer ons daardie keuse maak, ontmoet Jesus ons halfpad en neem ons na bo, waar Hy is.

Ons moet, van bo, in die Gees bid, wanneer ons vir Suid-Afrika bid. Dan sal ons mag hê oor die storms.

"En toe hulle omtrent drie of vier myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom; en hulle het bang geword. Maar Hy sê vir hulle: 'Dit is Ek; moenie vrees nie.'" Johannes 6:19-20 (AFR53)

4. Bid Vir Suid-Afrika

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika Koninkryksgefokus sal wees.

Week 3

Week 3

1. Die Brood Van Bo

Die skare, vir wie Jesus wonderbaarlik gevoed het met 5 brode en 2 visse, het Hom oor die see gevolg. Jesus het gesê dat hulle nie na Hom gesoek het omdat hulle die wonderwerke gesien het nie; maar omdat hulle van die brode geëet het en gevul was (Johannes 6:26). Die skare was nie geïnteresseerd in die Hemelse Brood nie; hulle het Jesus gevolg omdat hulle wou hê Hy moet hulle van die wêreldse dinge voorsien.

Ons moet God nie soek omdat ons wil hê Hy moet Suid-Afrika se probleme oplos, of omdat ons wil hê Hy moet ons wêreldse begeertes vervul nie—ons moet Jesus volg vir wie Hy is—die Brood uit die Hemel.

"Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het." 1 Korintiërs 2:12 (AFR53)

2. Bo Die Wêreldse Dinge

• Hoe klink jou gebede? Gaan dit alles daaroor om God te vra vir materiële dinge, jou wêreldse begeertes? Of soek jy Hom—die Weg, die Waarheid en die Lewe?

• Waarom bid ons vir Suid-Afrika? Is dit vir ons eie gemak? Of wil ons die wêreld se weë agterlaat en ons band met God herstel?

BID: Here, help Suid-Afrika om U te soek, die Brood van die lewe en om in die waarheid van U Woord te wandel. Amen.

3. Kom Hoër Op

Ons moet onsself met Jesus voed, nie met die wêreld nie. Mense is geneig om hulself te voed met vermaak, hul loopbaan, familie en vriende, maar hulle skeep Jesus af. Voed jouself met Jesus deur daagliks tyd in Sy Woord en gebed te spandeer. Om te bid en die Woord te lees werk saam met mekaar; ons kan nie die een van die ander skei nie.

 

Die Woord van God gee die ewige lewe—die lewe van bo. Die Woord is eenvoudig, maar kragtig. Jesus het gesê die vlees is van geen nut nie, maar Sy Woord is Gees en Lewe.

"Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe." Johannes 6:57 (AFR53)

4. Bid Vir Suid-Afrika

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika Koninkryksgefokus sal wees.

Week 4

Week 4

1. Twee Koninkryke

Daar is slegs twee koninkryke: die Koninkryk van God en die koninkryk van hierdie wêreld (Satan se koninkryk). Daar is geen koninkryk tussenin nie. Ons luister óf na God se Woord, óf na die vyand s’n. Ons neem outomaties die vyand se kant, wanneer ons nie aan die Woord onderwerp is en dit nie gehoorsaam nie.

God sal ons nasie verhef bo die vyand se heerskappy, sodra Suid-Afrika kies om in God se Woord te glo en te vertrou.

 

"...Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van Sy liefde, in wie ons die verlossing het deur Sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes." Kolossense 1:13 (AFR53)

2. Bo En Verby

 • Ons kan nie tussen twee koninkryke lewe nie. Maak vandag ‘n keuse om bo en verby te leef. Maak dit amptelik —skryf dit op papier neer, met die datum, en hou dit in jou Bybel.

 • Wat sal gebeur as Suid-Afrika Koninkryksgefokus raak?

BID: Here, help die leiers van Suid-Afrika om u weë te kies en om ‘n Koninkryk-strategie te handhaaf in hierdie tyd. Amen.

3. Kom Hoër Op

Judas het saam met Jesus gewandel, maar sy fokus het nie verander nie. Hy het die dinge van die wêreld meer liefgehad as wat hy Jesus liefgehad het. Uiteindelik het hy die wêreld gekies en Jesus verraai. Baie mense beweer dat hulle die Here dien en hom volg, maar hulle verraai Hom omdat hulle nie Sy Woord glo nie.

Hulle besef nie die Woord van God is so kragtig dat dit alles (sonde, siekte en vloeke) aan die Kruis verslaan het nie. Die Woord is bo elke moeilike situasie wat onmoontlik vir ons lyk. Kom ons kies om Jesus meer lief te hê as die dinge van die wêreld (1 Johannes 2:5); kom ons bid dat ons ‘n Koninkryksfokus sal hê.

"...Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet." 1 Korintiërs 2:9 (AFR53)

4. Bid Vir Suid-Afrika

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika Koninkryksgefokus sal wees.

PRAY4SA ARC
bottom of page