top of page
THE I MUST DIE.jpg

Die "ek" Moet Sterf

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

Ons eie natuur en wat óns dink die beste vir Suid-Afrika is, lyk dalk skadeloos en goed, maar die Bybel sê; net God is goed. Wanneer die byl aan die wortel gelê word en ons God toelaat om ons skoon te maak, sal ons baie vrug dra, en Hy sal in Suid-Afrika beweeg.

 

"Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra." Johannes 15:2 (AFR53)

Bid Die Woord

Ons moet ons lewens aflê sodat Christus in en deur ons kan leef, sodat Suid-Afrika 'n Godvresende nasie kan word. Die volgende Bybelverse sal ons daarmee help.

 1. Vader, help ons om minder te word sodat U meer kan word in Suid-Afrika. (Johannes 3:30)

 2. Here Jesus, ons is saam met U gekruisig, daarom is dit nie meer ons wat leef nie, maar U wat in ons woon. En wat ons nou in die vlees lewe, leef ons deur die geloof in U, wat ons liefgehad het en Uself vir ons oorgegee het. (Galasiërs 2:20)

 3. Dankie, Here, dat die duiwel van ons en ons nasie sal wegvlug wanneer ons hom weerstaan en onsself aan U onderwerp. (Jakobus 4:7)

 4. Here, ons reken dat ons wel dood is vir die sonde, maar lewend is vir U. (Romeine 6:11)

 5. Vader, ons vra dat U die byl aan die wortel in ons lewens en in Suid-Afrika sal lê en alles wat nie van U is nie, sal wegneem. Maak ons skoon sodat ons meer vrug vir U kan dra.  (Matteus 3:10; Johannes 15:2)

 6. Ons lieg nie vir mekaar nie, omdat ons die oue mens met sy werke afgelê het. (Kolossense 3:8-9)

 7. Jesus, dankie dat ons in U 'n nuwe skepsel is en dat die ou dinge verbygegaan het en alles nuut geword het.
  (2 Korintiërs 5:17)

 8. Ons weet dat ons ou sondige self saam met Christus gekruisig is sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dankie dat ons nie meer slawe van die sonde is nie, want toe ons saam met Christus gesterf het, is ons vrygemaak van die mag van die sonde. En omdat ons saam met Christus gesterf het, weet ons dat ons ook saam met Hom sal lewe. (Romeine 6:6-8)

 9. Here, help ons om onsself te verloën, daagliks ons kruis op te neem en U te volg sodat ons U verteenwoordigers in
  Suid-Afrika kan wees. (Lukas 9:23)

 10. Jesus, ons kies om ons lewens ter wille van U te verloor sodat ons die ewige lewe kan verkry. (Lukas 9:24)

 11. Here, ons stel ons liggame voor as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, wat ons redelike godsdiens is. (Romeine 12:1)

 12. Here, of ons dan eet of drink of enigiets doen, ons doen alles tot verheerliking van God. (1 Korintiërs 10:31)

 13. Vader, ons sal nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar sal verander word deur die vernuwing van ons gemoed, sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. (Romeine 12:2)

 14. Dankie, Here, dat ons wedergebore is, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike; deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. (1 Petrus 1:23)

 15. Here, ons sal nie saai in ons vlees nie en uit die vlees verderf maai nie; maar ons sal in die Gees saai en uit die Gees die ewige lewe maai. (Galasiërs 6:8)

 16. Vader, dankie dat ons aan Christus behoort, en die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig het.
  (Galasiërs 5:24)

 17. Jesus, dankie dat U ons sondes in U eie liggaam op die kruishout gedra het sodat ons die sondes kon afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur U wonde is ons genees. (1 Petrus 2:24)

 18. Here, help ons om te weet dat ons die tempel van God is en dat die Gees van God in ons woon. (1 Korintiërs 3:16)

 19. Vader, ons vra dat U aan ons een hart sal gee, en 'n nuwe gees in ons binneste; dat U die hart van klip uit ons vlees sal verwyder en ons 'n hart van vlees sal gee. (Esegiël 11:19)

 20. Ons oog is gevestig op U, Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. (Hebreërs 12:2)

Week 1

Week 1

1. Kap Dit Af

 

Omstandighede in Suid-Afrika sal verander wanneer ons harte verander—dan kan God beweeg. Die Bybel sê die byl word aan die wortel gelê. Ons moet God vra om die byl aan die wortel te lê (Matteus 3:10) en alles wat nie van Hom is nie—ons idees, beginsels, kennis, planne en identiteit—weg te neem.

 

Ons eie natuur en wat óns dink die beste vir Suid-Afrika is, lyk dalk skadeloos en goed, maar die Bybel sê; net God is goed. Wanneer die byl aan die wortel gelê word en ons God toelaat om ons skoon te maak, sal ons baie vrug dra, en Hy sal in Suid-Afrika beweeg.

 

"Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra." Johannes 15:2 (AFR53)

 

2. Sterf Aan Self

 

 • Ons kan dit nie self doen nie. Ons moet vir Jesus vra, "Here, maak hierdie boom skoon. Lê die byl aan die wortels en snoei ons." Dan sal Hy ons gesindhede en gedagtes wat teenstrydig is met die Koninkryk, aan ons openbaar.

 

 • As ons Jesus wil ken en die krag van Sy opstanding, waarvan Paulus in Filippense 3:10 praat, moet ons bereid wees om ons ou lewe te verloor.

 

BID: Here, ons bid dat Suid-Afrika U sal ken. Ons kies om ons ou lewens af te lê om die krag van U opstanding in ons lewens te ervaar. Amen.

 

 

3. Die "ek" Moet Sterf

 

Die dood van die self is nie lekker nie, maar dit is die prys wat ons moet betaal vir God se doel in ons lewens en in ons nasie om te oorwin. In die tuin van Getsemane het Jesus bloed gesweet, maar Hy was bereid om die prys te betaal ten einde die wêreld te red. Jesus het gebid, "Vader, as U tog maar hierdie beker van My wil wegneem! Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied!" (Lukas 22:42). Ons moenie bang wees om die prys te betaal en aan die self te sterf nie. As ons die prys betaal, sal Suid-Afrika die heerlikheid van God sien.

 

"...sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word..." Filippense 3:10 (AFR53)

 

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika alles sal neerlê.

Week 2

Week 2

1. Breek Deur

 

Ons hoop op herlewing in Suid-Afrika, maar daarvoor moet ons eers gebroke wees. Ons moet deur die gebrokenheid gaan. Jesus sê: "Kom na die Kruis. Ek nooi jou uit na die Kruis. Ek vra jou om jou lewe neer te lê." Ons sluit nie by 'n klub aan nie, maar bring ons lewens as lewende offers aan God. God woon by die swakkes, die verbryseldes en die wat nederig van gees is. Hy laat gebroke harte herleef vir herlewing. Is ons stukkend? Is ons nederig?

 

“Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is Sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes." Jesaja 57:15 (AFR53)

 

 

2. Kruisig Dit

 

 • Suid-Afrika sal in mag en oorwinning wandel wanneer ons as 'n nasie die Kruis omhels. Eers dan word ons ou natuur deurkruis .

 

 • Wanneer ons aan die Kruis vasklou, sterf ons ou natuur, en ons ontvang die krag van God om hierdie pad te loop; om lewens rondom ons en in ons land te verander.

 

BID: Here, ons kies om aan die Kruis vas te hou, om die “self-lewe” te laat gaan en 'n nederige en verbryselde gees te hê. Amen.

 

 

3. Die "ek" Moet Sterf

 

God het gesê, "maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam..." (1 Korintiërs 1:27). Baie mense dink Suid-Afrika is dwaas en swak, maar God het planne vir herlewing in hierdie nasie. God kan enige nasie gebruik om Sy doelwitte te bereik. Hy sal ons gebruik as ons Hom toelaat om beheer oor te neem.

 

Die dissipels het in die Bovertrek gewag totdat die Heilige Gees neergedaal het—hulle het Sy krag nodig gehad. Ons kan niks van onsself doen nie. Ons het nie die vermoë nie, maar God bemagtig ons. Petrus en Jakobus het dit verstaan toe hulle vir die kreupel man gesê het: "Ons het nie silwer en goud nie, maar ons het..." Weet jy waarvandaan kom dit? Dit kom deur tyd deur te bring in God se teenwoordigheid en in die Woord van God.

 

"En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit; en hulle net wou skeur.” Lukas 5:16 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika alles sal neerlê.

Week 3

Week 3

1. Verganklike Planne

 

Die Bybel sê die uiterlike mens is verganklik, maar die innerlike mens word daagliks vernuwe—die ware jy. Sonde mis die doel; God se plan vir ons lewens en God se  bestemming vir Suid-Afrika. Wanneer ons ons drome, gedagtes en idees najaag, in plaas van God, werk dinge nie uit nie en dan blameer ons almal behalwe onsself.  Dit is tyd om ons fokus te verander en te sê, "Jesus, ons bely ons sonde; ons is mislei." Ons reis is om Jesus te vind. Hoe gouer ons Hom vind, hoe gouer vind ons Sy doel vir ons en Suid-Afrika.

 

"Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee." Jeremia 29:11 (AFR53)

 

 

2. Bang vir Niks

 

 • Ons leef in 'n samelewing waar ons, onbewustelik, die dinge wil hê wat ander het. Die oomblik as ons dit kry, is dit leeg, betekenisloos—omdat God nie in die materiële dinge is nie.

 

 • Een van die grootste vrese wat mense het, is om met niks op te eindig nie. Weet ons dat alles wat Suid-Afrika nodig het, in Jesus is? Die potensiaal in Hom is veel groter as die soeke na sekuriteit in die dinge van hierdie wêreld.

 

BID: Here, ons bely ons sonde en vra vergifnis waar ons gedink het dat die wêreld meer bied as U. Dankie dat U groot planne het vir ons, ons gesinne en ons land. Amen.

 

 

3. Die  "ek" Moet Sterf

 

Baie vergeet hoe kragtig die geestelike ryk is. Ons is nie in Suid-Afrika om 'n politieke mag te wees nie. Ons is nie hier om ons opinies te gee nie. Ons is hier om 'n woord aan die nasie te bring. Ons moet aanhou bid, God vir ons nasie soek en nie moedeloos word nie, selfs al gebeur verandering nie onmiddellik nie.

 

"VOLHARD in die gebed en waak daarin met danksegging..." Kolossense 4:2 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika alles sal neerlê.

Week 4

Week 4

1. Moeilik Om Te Sterf

 

Die oog van die naald is spreekwoordelik deur Jesus gebruik om te illustreer dat dit uiters moeilik is vir die selfversorgende om in die Koninkryk van God in te gaan. Die Bybel sê: "Geseënd is die armes van gees." Dit beteken nie dat ons arm moet wees nie; dit gaan oor dood-tot-self, afhanklikheid van Jesus—om deur die oog van die naald te gaan.

 

God vertrou ons nuwe natuur—die lewe van Christus in ons—met materiële en geestelike seëninge. Jesus het die ryk, jong heerser uitgedaag om al sy besittings te verkoop omdat dit 'n houvas op Hom gehad het. As ons verlang dat Suid-Afrika geseënd moet wees, moet ons alles wat ons terughou, aflê.

 

"En verder sê Ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan." Matteus 19:24 (AFR53)

 

 

2. Naalde en Spelde

 

 • Die kameel word van sy laste gestroop om deur die hek (naald) te gaan. Wat is hierdie laste? Dis ons eie natuur. Watter onnodige laste dra ons?

 

 • Hoe neem God die kameel deur iets wat onmoontlik lyk? Die weg deur die oog van die naald is in nederigheid; om niks te wees nie. As ons onsself stroop van die eie ek, of self en totaal afhanklik van God word, sal Hy deurkom vir Suid-Afrika.

 

BID: Here, stroop ons asseblief van verkeerde laste sodat ons afhanklik van U kan word. Amen.

 

 

3. Die "ek" Moet Sterf

 

Wanneer ons ernstige uitdagings en krisisse in ons land in die gesig staar, moet ons na die Rots kyk. Ons siening van genoegsaamheid, kan nie vergelyk word met Sy genade wat meer as genoeg is nie. Dit wat ons verlang, kan nie vergelyk word met Sy krag in ons lewens nie. Dit is buite ons vermoë om dit wat in Suid-Afrika en die wêreld gebeur, reg te maak. Net God kan dit doen.

 

Die Kerk is geroep om 'n volk te wees wat sensitief is vir die Heilige Gees en voortdurend in gebed is. Paulus het dag en nag gebid. In gebed sal ons nasie deur geloof verander word.

 

"Wees altyddeur bly.  Bid sonder ophou.  Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle." 1 Tessalonisense 5:16-18 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika alles sal neerlê.

Week 5

Week 5

1. Gaan Laer

 

Trots gee 'n valse gevoel van veiligheid wat spruit uit vertroue in ons eie hulpbronne, krag en vermoëns. Hoogmoed neem ons as individue, en as 'n land, weg van God se bonatuurlike hulp, voorsiening en lewensonderhoud. Suid-Afrika sal onder God se gesag en beskerming wees wanneer ons ons trots laat vaar en onsself aan God onderwerp—dan sal Hy die stryd vir ons stry. God weerstaan die hoogmoediges, maar gee genade aan die nederiges; daarom moet ons ons aan God onderwerp (Jakobus 4:6-8).

 

"Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.  Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.  Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!" Jakobus 4:6-8 (AFR53)

 

 

2. Gaan Na Die Lig

 

 • Al beleef ons tans 'n moeilike tyd, wil God Sy lig in Suid-Afrika laat skyn.

 

 • Niemand hou daarvan om deur die Kruis en die pyn te gaan nie, maar Jesus het dit gedoen en gesê, "Volg My." En op die derde dag is Hy opgewek.

 

 • Is ons bereid om ons lewens vir God te gee om Sy opstandingskrag in Suid-Afrika te sien?

 

BID: Here, ons sal U na die Kruis volg, ons lewens vir U gee, sodat U opstandingskrag in ons en in Suid-Afrika vertoon sal word. Amen.

 

 

3. Die "ek" Moet Sterf

 

Daar is krag in gebed en vasting. Daarom bid en vas ons vir herlewing in Suid-Afrika. Ons moet daarteen waak, om wanneer herlewing kom, nie trots te word en te dink dat ons dit self gedoen het nie. Dit is nie ons nie; dit is God. Dit is Sy heerlikheid wat ons nasie en die wêreld sal verander.

 

"Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n naam gegee wat bo elke naam is,  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader." Filippense 2:9-11 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika alles sal neerlê.

PRAY4SA ARC
bottom of page