top of page
come up higher 2_edited_edited.jpg
_edited.png

Fetela Ka Nqane Ho

Ingolise ho amohela litaba tsa thapelo ka lengolo-tsoibila

Boitsebiso ba Thapelo

Afrika Boroa e nakong e lefifi moo batho ba bangata ba sokolang le ho sotleha. Haeba re khetha ho hana tšabo le ho beha tumelo ea rona ho Molimo, re tla phahamela sefefo.


“...Se boife, gonne ke go rekolotse; Ke o bitsitse ka lebitso, o wa ka. Ha o tshela metsing, ke tla ba le wena; le dinoka, di ke ke tsa o hohola; ha u tsamaea mollong, u ke ke ua cha, le lelakabe le ke ke la u chesa." (Esaia 43:1-2)

Rapela Lentswe

Lentsoe la Molimo le phahametse maemo a Afrika Boroa. Ke ka hona ho rapela Lentsoe le leng matla hakana. Rapella litemana tse latelang ho re thusa hore re be le likelello tsa ’Muso.

 1. Morena, re atamela ho Wena. Rea O rata hobane O re ratile pele. (Jakobo 4:8; 1 Johanne 4:19)

 2. Likelello tsa rona li nchafale. Ha re latele, ha re etsise, kapa ra ipapisa le lefatše empa re na le mohopolo oa ’Muso.
  (Baroma 12:2)

 3. Re beha likelello tsa rona linthong tsa Molimo eseng tsa batho; Lehodimong hodimo moo Modimo a leng teng mme e seng hodima lefatshe. (Bakolose 3:2; Matheu 16:23)

 4. Ha re rate dintho tsa lefatshe lena. (1 Johanne 2:15)

 5. Re tswetswe ho tswa hodimo. Re tsamaea ka Moea 'me ha re phethe litakatso tsa nama. (Johanne 3:3,5; Bagalata 5:16)

 6. Re khotsong e phethahetseng ha likelello tsa rona li tsepame ho uena. Re na le bophelo le khotso ha re le teng ya sekametseng moyeng. (Esaia 26:3; Baroma 8:6-8)

 7. Ha re tshabe letho, hobane o re lopolotse. O re bitsitse ka mabitso mme re ba Hao. Leha ho le joalo re feta hara metsi, dinoka, kapa mollong, O na le rona. (Esaia 43:1-2)

 8. Ha re sa le setsi sa bophelo ba rona, empa re ikamahanya le Jesu ka botlalo. Re thakhisitsoe le Kreste. Bophelo boo re bo phelang ha e sa le ba rona, empa ke Kreste ya phelang ka ho rona. (Bagalata 2:20)

 9. Jesu, mahlo a rona a tsepame ho wena ya mamelletseng Sefapano, ya dutseng letsohong le letona la terone ya Modimo. (Baheberu 12:2)

 10. O tswa Lehodimong. O phahametse ba bang kaofela hole. (Johanne 3:31)

 11. Jesu, O Bohobe bo tswang Lehodimong. Ha re sebeletse dijo tse felang, empa re sebeletsa dijo e tiisetsang ho isa bophelong bo sa feleng. (Johanne 6:27)

 12. Kea u leboha, Morena, ka tokisetso ea Hao, ha re ntse re batla 'Muso le ho loka ha hao pele. (Mattheu 6:33)

 13. U re lopolotse, 'me ua re hulela ho uena, hore re se hlole re le tlas'a puso ea lefifi. O re fetiseditse Mmusong wa Mora wa Hao. (Bakolose 1:13)

 14. Boahi ba rona bo Lehodimong; re manqosa a Hao lefatsheng. (Bafilipi 3:20; 2 Bakorinthe 5:20)

 15. Re dutse le Wena dibakeng tsa lehodimo. (Baefese 2:6)

 16. Re hlooho, eseng mohatla. Re holimo eseng ka tlase. (Deuteronoma 28:13)

 17. Re hlohonolofaditswe ka mahlohonolo wohle a moya mahodimong ho Kreste; re khethiloe pele ho motheo oa lefatše. (Baefese 1:3-4)

 18. Leihlo ha le eso bone, le tsebe ha e a utlwa; mme ha e eso kene le ka pelong ya motho, dinthong o lokiseditse ba O ratang. (1 Bakorinthe 2:9)

 19. Ntate, jwaloka lehodimo le phahametse lefatshe, le ditsela tsa hao di phahametse tsela tsa rona jwalo, le tsa hao
  menahano e phahametseng mehopolo ea rona. Afrika Boroa e sekametse 'Musong eseng lefatšeng. (Esaia 55:8-9)

 20. Re a dumela hore Afrika Borwa e ke ke ya itshetleha ka matla kapa matla a yona, haese Moya wa Hao. (Sakaria 4:6)

 21. Morena, O Mmopi wa mahodimo le lefatshe. O sa feleng. U se ke ua nyahama kapa ua fetoha kgathetse. Re itshetlehile ka matla a Hao ho re pholosa. (Esaia 40:28)

 22. Morena, nea baetapele ba Afrika Borwa kutlwisiso le bohlale ba ho batla tataiso ya sefahleho sa hao. (Pesaleme ea 147:5)

Week 1

Beke ea 1

1. Tsoaletsoe Ho Holimo
 

Ntate o lakatsa hore re be le Eena 'Musong oa Hae - holimo. O ile a romela Mora oa hae ea ’notši ho tla re boelanya le eena. Jesu o ile a bula tsela, ka Sefapano, hore re buisane le Ntate.


Jesu o itse re tla kena ’Musong oa Molimo hafeela re tsoaloa ho tsoa holimo (Johanne 3:3,5). Ha re tsoaloa ho tsoa holimo, ha re sa tsamaea litseleng tsa lefatše, re tsamaea litseleng tsa Molimo (Bagalata 5:16). Nahana feela hore na ho ne ho tla ba matla hakae haeba Afrika Boroa e ne e ka tsamaea ka kutlo ea Lentsoe la Molimo?


"...o tla ba ka hodimo feela, o se ke wa ba katlase, ha o ka utlwa ditaelo tsa Jehova, Modimo wa hao, tseo ke o laelang tsona kajeno, mme o hlokomela ho di phetha." Deuteronoma 28:13

 


2. Tsamaa Ho Feela

 

 • Na u tsoetsoe ho tsoa holimo? 1. Na u buisana le Ntate letsatsi le letsatsi? 2. Na u khaolitse ho tsamaea litseleng tsa lefatše? 3. Na u mamela Lentsoe la Molimo?

 

 • U ka etsa joang hore Litaba Tse Molemo—hore Jesu a butse tsela ea Ntate ka Sefapano—tse tsejoang Afrika Boroa?


THAPELO: Morena, re fe takatso ea ho qeta nako le uena letsatsi le letsatsi, Lentsoeng la Hao, le thapelong. Thusa Afrika Borwa ho tsamaya ditseleng tsa Hao. Amene.

 


3. Fetela Ka Nqane Ho


Ho tsamaea holimo ke mohopolo. Bibele e re likelello tsa rona li tlameha ho nchafatsoa. Ha re buisana le Ntate, re ke ke ra rapela ka maikutlo a lefatše. Ha re bua haholo ka Jesu le ho paka ka molemo oa hae, likelello tsa rona li nchafatsoa haholo.

 

Joale, ha re bua le Eena ka phaposing ea rona ea thapelo, likelello le lipelo tsa rona li loketse ho amohela ho tsoa ho Eena.
Semelo sa Molimo ke ho araba thapelo. O batla hore re bue le Yena e le hore a tle a buisane le rona. Molimo o batla hore Afrika Boroa e be le mohopolo oa 'Muso e le hore a ka araba lithapelo tsa rona.


"Mme le se ke la ipapisa le lefatshe lena, le mpe le fetohe ka ntjhafatso ya kelello ya lona, ​​le tle le lemohe seo e leng thato ya Modimo, e molemo, le e amohelehang, le e phethahetseng." Baroma 12:2

 


4. Rapella Afrika Borwa

Behela nako ka thōko ’me u rapelle hore Afrika Boroa e be le maikutlo a ’Muso.

Week 2

Beke ea 2

1. Holimo Sefefo

Ho Johanne 6, barutuoa ba ne ba le ka sekepeng ha sefefo se fihla. Jesu a ba atamela a tsamaya hodima metsi. Yaba O re, “Ke Nna; u seke oa tšoha." Ha re tsoaloa ho tsoa holimo, re na le Moea oa Molimo, 'me matla a hae a lula ka hare ho rona. Joale, ha re sa tšaba lifefo hobane rea tseba hore re ba Molimo le hore oa re sireletsa.

Afrika Borwa e nakong e lefifi moo ho nang le batho ba bangata ba sokolang le ho sotleha. Haeba re khetha ho hana tšabo le ho beha tumelo ea rona ho Molimo, re tla phahamela sefefo.

“...Se boife, gonne ke go rekolotse; Ke o bitsitse ka lebitso, o wa ka. Ha o tshela metsing, ke tla ba le wena; le dinoka, di ke ke tsa o hohola; ha u tsamaea mollong, u ke ke ua cha, le lelakabe le ke ke la u chesa." (Esaia 43:1-2)

2. Ho Feta Tumelo

 • Ha lifefo tsa bophelo li fihla, na u itšoara ka tšabo, kapa u beha tumelo ea hao ho Molimo?

 

 • Afrika Boroa e ka phahama joang ka holim'a maemo a hajoale?


THAPELO: Morena, thusa Afrika Borwa ho ba le mohopolo wa Mmuso e le hore re inehele Lentsweng la Hao le ditseleng tsa Hao. Amen.

3. Fetela Ka Nqane Ho

Modimo o re memela ho nyolohela hodimo—ka Moya—hore A tle a bue le rona. O batla hore re tlohele menahano ya rona ya lefatshe morao (ditsela le dikeletso tsa lefatshe). Ha re etsa khetho eo, Jesu o kopana le rona bohareng mme a re nkahodimo, ho ea moo A leng teng.

Ha re rapella Afrika Boroa, re hloka ho rapela ho tsoahodimo, ka Moea. Ke nakong eo re tla ba le matla holim'a lifefo.

"Eitse hobane ba soka seketsoana lik’hilomithara tse ka bang tharo kapa tse ’nè, ba bona Jesu a tsamaea holim’a leoatle, a atamela sekepana; ’me ba tšoha, empa a re ho bona: 'Ke nna; se boifeng.'” Johane 6:19-20

4. Rapella Afrika-Borwa

Behela nako ka thoko 'me u rapelle hore Afrika Boroa e be le likelello tsa 'Muso. 

Week 3

Beke ea 3

1. Bohobe bo Tsoang Holimo

 

Letshwele, leo Jesu a neng a le fepile ka mohlolo ka mahobe a 5 le ditlhapi tse 2, la Mo latela ka mose ho lewatle. Jesu o ile a ba bolella hore ba ne ba sa Mo batle ka mehlolo; ba ne ba Mo lebeletse, hobane ba ne ba jele bohobe, mme ba kgora (Johanne 6:26). Letšoele le ne le sa thahaselle Bohobe bo tsoang holimo. Ba ile ba latela Jesu hobane ba ne ba batla hore a ba fe lintho tsa lefatše.

Ha rea lokela ho batla Molimo hobane re batla hore a rarolle mathata a Afrika Boroa, kapa hobane re batla hore litakatso tsa rona tsa lintho tse bonahalang li khotsofatsoe. Re lokela ho latela Jesu ka lebaka la seo a leng sona-Bohobe bo tsoang Leholimong.

"Joale ha rea ka ra amohela moea oa lefatše, empa re amohetse moea o tsoang ho Molimo, hore re tsebe lintho tseo re li filoeng ka bolokolohi ke Molimo." 1 Bakorinthe 2:12

2. Ho Feta Lintho Tse Bonahalang

 • Lithapelo tsa hao li utloahala joang? Na ke ka ho kopa Molimo lintho tse bonahalang, litakatso tsa hau tsa lefatše? Kapa na le Mo batla—Tsela, ’Nete, le Bophelo?

 • Hobaneng re rapella Afrika Boroa? Na ke ho khutlisetsa boiketlo ba rōna? Kapa, na re batla ho tlohela litsela tsa lefatše morao le ho khutlisetsa kamano ea rona le Molimo?

THAPELO: Morena, thusa Afrika Borwa ho o batla, Bohobe ba Bophelo, le ho tsamaya nneteng ya Lentswe la Hao. Amen.

3. Fetela Ka Nqane Ho

Re lokela ho iphepa ka Jesu, eseng lefatše. Batho ba na le tšekamelo ea ho iphepa ka lifilimi, mosebetsi oa bona, lelapa le metsoalle, empa ba hlokomoloha Jesu. Fepa ho Eena ka ho qeta nako Lentsoeng la Hae le thapelong letsatsi le leng le le leng. Thapelo le ho bala Lentsoe li sebetsa 'moho; re ke ke ra ba le e nngwe ntle le e nngwe.

Lentsoe la Molimo le fana ka bophelo bo sa felenghodimobophelo. Lentswe le bonolo empa le matla. Jesu o itse nama ha e thuse letho, empa mantswe a Hae ke Moya le Bophelo.

"Jwaloka ha Ntate ya phelang a nthomile, mme ke phela ka Ntate, le ya jang ka Nna o tla phela ka nna." Johanne 6:57 

4. Rapella Afrika-Borwa

Behela nako ka thoko 'me u rapelle hore Afrika Boroa e be le likelello tsa 'Muso. 

Week 4

Beke ea 4

1. Mebuso e 'Meli

Ho na le mebuso e ’meli feela: ’Muso oa Molimo le ’muso oa lefatše lena (’Muso oa Satane). Haho mmuso o mahareng. Re ka mamela Lentsoe la Molimo kapa mantsoe a sera. Ha re sa inehele Lentsweng le ho le mamela, ka bohona re ema le sera.

Ha Afrika Borwa e ikgethela ho dumela le ho tshepa Lentswe la Modimo, Modimo o tla phahamisetsa setjhaba sa habo rona hodima puso ya sera.

“[Ntate] o re lopolotse, a re hulela ho eena, a re ntša taolong le matleng a lefifi, a re fetisetsa ’musong oa Mora oa hae ea ratoang." Bakolose 1:13

2. Holimo le ho Feta

 • Re ke ke ra phela pakeng tsa mebuso e ’meli. Etsa khetho kajeno ho phelaka hodimo le ka nqane. Etsa hore e be ea molao ka ho e ngola fatše pampiring e nang le letsatsi ’me u e boloke Bibeleng ea hao.

 • Ho tla etsahala’ng haeba Afrika Boroa e ka ba batho ba sekametseng ’Musong?

THAPELO: Morena, thusa baeteledipele ba Afrika Borwa go tlhopha ditsela tsa gago, go nna le maano a Bogosi mo nakong eno. Amen.

3. Fetela Ka Nqane Ho

Judase o ile a tsamaea le Jesu, empa monahano oa hae ha oa ka oa fetoha. O ne a rata lintho tsa lefatše ho feta kamoo a neng a rata Jesu kateng. Qetellong, o ile a khetha lefatše ’me a eka Jesu. Batho ba bangata ba bolela hore ba sebeletsa Morena mme ba Mo latela, empa ba Mo eka hobane ha ba dumele Lentswe la Hae.

Ha ba hlokomele hore Lentswe la Modimo le matla hoo le hlotseng tsohle (sebe, malwetse, le dithohako) Sefapanong. Lentswe le ka hodima maemo ohle a thata a bonahalang a sa kgonehe ho rona. A re khetheng ho rata Jesu ho feta lintho tsa lefatše (1 Johanne 2:5); ha re rapelleng hore re be le mohopolo wa Mmuso.

...Leihlo ha le eso bone, le tsebe ha e eso utlwe, le ka pelong ya motho dintho tseo Modimo o di lokiseditseng ba o ratang.” 1 Bakorinthe 2:9

4. Rapella Afrika-Borwa

Behela nako ka thoko 'me u rapelle hore Afrika Boroa e be le likelello tsa 'Muso. 

PRAY4SA ARC
bottom of page