top of page

 WATCH:
KUTHENI AMAKRISTU KUFANELE ABONA ABASEBENZI BAKUNZI

UBenjamin Ardé kunye noMfundisi uKenneth Meshoe

Cofa ukubhalisa

Kutheni amaKristu efanele abe ngabona basebenza nzima

Umfundisi uKenneth Meshoe (ACDP) uthi ibuhlungu intliziyo yakhe xa iinkampani zisala ukuqesha amaKrestu ziwatyhola ngobuvila. Uthi amaKristu kufuneka akhanyise ukukhanya kwawo emsebenzini ngokuba ngabona basebenza nzima.

UKenneth Meshoe ungqina indlela aluzisa ngayo uzuko nembeko kuThixo ngomsebenzi wakhe epalamente. (ividiyo yemizuzu emi-4)

Why Christians should be the hardest workersCLICK TO LISTEN
00:00 / 03:27
PRAY4SA ARC
bottom of page