top of page

 WATCH:
UKUSUKA UREINHARD BONNKE UMCOCA UKUYA KWINKOKELI YOBUKRISTU

UBenjamin Ardé kunye noMfundisi uKenneth Meshoe

Cofa ukubhalisa

Ukusuka kumcoci kaReinhard Bonnke ukuya kwinkokeli yobuKristu

UKenneth Meshoe yindoda kaThixo emele amaKrestu eMzantsi Afrika. Waqalisa ukucoca iiofisi zoMvangeli uReinhard Bonnke nokusebenza egadini ukuze alandele ubizo lukaThixo. INkosi yamthabatha ukusuka ezantsi ukuya phezulu, inyathelo elinye ngexesha. Namhlanje, uMfundisi uKenneth Meshoe ungumseki weACDP (African Christian Democratic Party) kunye neHope of Glory Tabernacle.

Bukela le vidiyo yemizuzu eli-10 malunga nohambo olumangalisayo lukaKenneth Meshoe kunye noMvangeli uReinhard Bonnke.

From Reinhard Bonnke's cleaner to Christian leaderCLICK TO LISTEN
00:00 / 09:39
PRAY4SA ARC
bottom of page