top of page

 WATCH:
UNELSON MANDELA UNIKEZE UMYALEZO WUSINDISO XA KUVALELISA

UBenjamin Ardé kunye noMfundisi uKenneth Meshoe

Cofa ukubhalisa

UNelson Mandela wanika umyalezo wosindiso ngexesha lokuvalelisa

Kwindlela ebesakuba nguMongameli waseMzantsi Afrika uNelson Mandela, wonke umntu wathetha amazwi amnandi kuye. Kodwa iNkosi yaxelela uMfundisi uKenneth Meshoe ukuba acele umngeni kuMongameli uNelson Mandela malunga nomphefumlo wakhe.

 

Fumanisa ukuba uNelson Mandela wasabela njani kumyalezo wosindiso, kwakutheni abaFundisi bengazange bamshumayeze, kwaye yayiyintoni na incwadi awayeyithanda kakhulu yobuKrestu. (ividiyo yemizuzu emi-3)

Nelson Mandela given message of salvation at farewell​CLICK TO LISTEN
00:00 / 02:30
PRAY4SA ARC
bottom of page