top of page

 WATCH:
KABINI URHULUMENTE WAZAMA UKUSUSA IKRISMASI KUNYE NOLWESIHLANU OMHLE

UBenjamin Ardé kunye noMfundisi uKenneth Meshoe

Cofa ukubhalisa

Kabini urhulumente wazama ukususa iKrisimesi kunye noLwesihlanu olungileyo

Kwizihlandlo ezibini, kuye kwaphakanyiswa izikhalazo kurhulumente zokuba uMzantsi Afrika uneeholide ezininzi zobuKristu. Amaqela amahlanu enkolo adibana, eceba ukususa iKrisimesi kunye noLwesihlanu olungileyo kwikhalenda. Akukho maKristu amenywa ukuba axoxe ngalo mbandela.

U-Kenneth Meshoe wabelana ngendlela uThixo ayityhile ngayo i-ajenda kwaye wamsebenzisa ukusindisa iiholide ezimbini zobuKristu ezivuma uYesu Krestu eMzantsi Afrika. (ividiyo yemizuzu emi-4)

AUDIOCLICK TO LISTEN
00:00 / 03:03
PRAY4SA ARC
bottom of page