top of page
BROKEN - SA COVER 1.jpg
_edited.png

Week 2: Gebroke Harte

1. GEBROKE HARTE

 

God wil nie hê dat ons harde harte moet hê nie. In die Ou en Nuwe Testament het God vir die Israeliete gesê hulle het harde harte en dat hulle opstandige, hardnekkige mense is (Eksodus 32:9; Handelinge 7:51). 

 

Wanneer jy 'n saad plant, is daar lewe binne, maar daar is 'n harde dop om dit. Voordat ons na Christus gekom het, het die wonde en seerkry in ons lewens 'n harde dop om ons harte gebou. Daardie harde dop is sonde – die ou natuur, Satan se natuur – en dit bou 'n muur tussen God en ons. Ons moet gebroke wees vir die vrug van die Gees en die lewe van Christus om na vore te kom. Wanneer daardie harde dop oopbreek, vloei die lewe van Christus deur ons, reinig en verlos ons. Maar 'n harde hart blokkeer die Gees.

 

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.” Johannes 12:24 (AFR53)

 

 

2. MOENIE FOKUS BREEK NIE

 

  • Wanneer jy God dien, sal jy pyn, verwerping en onregverdige behandeling ervaar (1 Petrus 2:21; Johannes 15:18). Maar moenie dat die vyand jou fokus van die Vader afhaal en dit op daardie pynlike ervarings plaas nie.

 

  • As ons ons oë op Jesus rig, sal ons in Sy Gees en krag wandel, en kan Hy ons gebruik om siele in Suid-Afrika te verlos.

 

BID: Here, ons bekeer ons waar ons gefokus was op ons pyn en nie op U nie. Terwyl ons na U kyk, bid ons dat U ons sal bemagtig om siele in Suid-Afrika te verlos. Amen.

 

 

3. GEBROKE

 

Daar is 'n verskil tussen godsdienstig wees en 'n verhouding met God hê. 'n Godsdienstige persoon kan wedergebore wees, die Bybel lees, bid, en nie sondig nie. Hulle doen al die regte dinge in die oë van die mense en die Kerk, maar kort een ding: om dood te wees aan self. Hulle lewens, prioriteite en begeertes kom eerste, nie God s'n nie.

 

Godsdienstige mense beskerm hulself wanneer iemand hulle skade aandoen, en hulle word hardvogtig. Maar Geesvervulde gelowiges wandel gebruik hulle gebrokenheid (van wonde, verwerpings, ens.) om sag te word soos Jesus. As ons nie gemeenskap in Sy lyding kan hê nie, kan ons nie gemeenskap met Hom hê nie.

 

“En Ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gee.” Eségiël 11:19 (AFR53)

 

 

4. #BID4SA

 

Sit tyd opsy en bid dat Suid-Afrika God se krag deur ons gebrokenheid sal sien.

Gebroke

Jesus het nie toegelaat dat verwerping, lyding en pyn Sy hart verhard nie. In plaas daarvan het Hy gebroke geword en sy lewe vir ons uitgestort. 

 

Kom ons volg Sy voorbeeld en laat God toe om ons gebrokenheid te gebruik om siele in Suid-Afrika te verlos.

 

“Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!" Psalms 51:19 (AFR53)

PRAY4SA ARC
bottom of page